Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:55:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp với ánh sáng nhưng không nhất thiết phải diễn ra trong tối vì:
  A - 
ban đêm khí khổng thường khép lại
  B - 
cây trong tối cung cấp ít CO2
  C - 
bóng tối thường có nhiệt độ thấp cho quá trình này
  D - 
chu trình sử dụng sản phẩm của pha sáng để khử CO2
2-
Huyết áp là:
  A - 
sự đàn hồi của mạch
  B - 
áp lực của máu tác dụng vào thành mạch
  C - 
áp lực của máu tác dụng vào lòng mạch
  D - 
tim co bóp đẩy máu vào mạch
3-
Những động vật đa bào có kích thước lớn không tiến hành trao đổi khí qua bề mặt cơ thể ,sự trao đổi khí thực hiện nhờ các cơ quan hô hấp như mang, phổi vì:
  A - 
tỉ lệ S/V nhỏ
  B - 
đã có cơ quan chuyên trách hô hấp
  C - 
bề mặt trao đổi khí mỏng
  D - 
cơ thể hoạt động luôn cần lượng khí lớn
4-
Các biểu hiện nào dùng làm căn cứ bón phân?
  A - 
căn cứ vào hình dạng và màu của quả
  B - 
căn cứ vào biểu hiện thay đổi của lá cây
  C - 
căn cứ vào hình dạng của thân cây và kích thước
  D - 
căn cứ vào tình trạng và tính chất của không khí và màu đất
5-
Ứng động khác hướng động là:
  A - 
tác nhân kích thích một hướng nhất định
  B - 
tác nhân kích thích có ở tất cả các hướng
  C - 
có liên quan đến sự phân hoá tế bào
  D - 
tác nhân phối hợp của nhiều loại kích thích
6-
Vai trò quan trọng của quá trình hô hấp khi tham gia vào quá trình đồng hoá NH3 trong cây là:
  A - 
tạo áp suất thẩm thấu cao cho tế bào
  B - 
tạo lực khử mạnh
  C - 
hoạt hoá enzim
  D - 
Tạo ra các axit hữu cơ
7-
Yếu tố bên trong cơ thể thực vật đóng vai trò điều tiết hướng động của nó là:
  A - 
sự thay đổi tính thấm của màng tế bào
  B - 
sự tăng nhiệt độ trong tế bào
  C - 
hoocmôn sinh trưởng
  D - 
sự thay đổi pH của tế bào
8-
Thực vật thích ứng với môi trường sống là do:
  A - 
vận động hướng động tự vươn tới những điều kiện thiết yếu
  B - 
tạo thành các chất điều hoà sinh trưởng
  C - 
xúc tiến các hình thức đồng hoá và dị hoá
  D - 
tổng hợp protein mạnh mẽ
9-
Nước luôn chứa đầy và đi lên theo mạch gỗ ,nguyên nhân chính là do:
  A - 
sự thoát hơi nước
  B - 
áp suất rễ
  C - 
sự ngưng tự nước
  D - 
sự ứ giọt
10-
Hệ tuần hoàn của đối tượng nào sau đây chỉ tham gia vào vận chuyển dinh dưỡng và sản phẩm bài tiết?
  A - 
  B - 
Sâu bọ
  C - 
Giun
  D - 
Êch nhái
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 110
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 17
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 26
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 104
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 71
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 78
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 02
Cảm Ứng - Đề 06
Cảm Ứng - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 50
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 41
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 48
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 07
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 11
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 27
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 92
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters