WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 177
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:05:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào còn thiếu trong hình lục giác cuối?

  A - 
Chữ K
  B - 
Chữ A
  C - 
Chữ E
  D - 
Chữ Y
  E - 
Chữ H
2-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ S
  C - 
Chữ J
  D - 
Chữ M
3-
Số nào còn thiếu trong ô cuối?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 4
  C - 
Số 8
  D - 
Số 9
  E - 
Số 12
4-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:

  A - 
Chữ O
  B - 
Chữ T
  C - 
Chữ B
  D - 
Chữ S
5-
Số nào còn thiếu trong hình lục giác cuối?:

  A - 
Số 21
  B - 
Số 22
  C - 
Số 23
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ Y
  B - 
Chữ A
  C - 
Chữ L
  D - 
Chữ C
  E - 
Chữ F
  F - 
Chữ R
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 26
  B - 
Số 27
  C - 
Số 28
  D - 
Số 29
  E - 
Số 30
8-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho hình còn thiếu?


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
9-
Trong 9 hình sau đây, hãy tìm ra 3 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1, hình 5 và hình 9
  B - 
Hình 2, hình 8 và hình 9
  C - 
Hình 3, hình 5 và hình 6
  D - 
Hình 1, hình 4 và hình 7
  E - 
Hình 2, hình 3 và hình 8
10-
Số nào còn thiếu trong vòng tròn cuối?:

  A - 
Số 34
  B - 
Số 39
  C - 
Số 42
  D - 
Số 45
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 214
Trắc Nghiệm IQ - 42
Trắc Nghiệm IQ - 259
Trắc Nghiệm IQ - 124
Trắc Nghiệm IQ - 206
Trắc Nghiệm IQ - 265
Trắc Nghiệm IQ - 171
Trắc Nghiệm IQ - 05
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 247
Trắc Nghiệm IQ - 27
Trắc Nghiệm IQ - 264
Trắc Nghiệm IQ - 75
Trắc Nghiệm IQ - 156
Trắc Nghiệm IQ - 234
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 36
Trắc Nghiệm IQ - 125
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters