Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 52
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:07:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm mấy tỉnh?
  A - 
13 tỉnh.
  B - 
14 tỉnh.
  C - 
15 tỉnh.
  D - 
16 tỉnh.
2-
Các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc nước ta là:
  A - 
Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.
  B - 
Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.
  C - 
Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.
  D - 
Sơn La, Điện Biên,Phú Thọ, Hà Giang.
3-
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?
  A - 
Hải Dương.
  B - 
Tuyên Quang.
  C - 
Thái Nguyên.
  D - 
Hà Giang.
4-
Diện tích tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích tự nhiên cả nước?
  A - 
20,5%.
  B - 
30,5%.
  C - 
40,5%.
  D - 
50,5%.
5-
Số dân ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2006 là hơn:
  A - 
11 triệu người.
  B - 
12 triệu người.
  C - 
13 triệu người.
  D - 
14 triệu người.
6-
Ý nào sau đây không đúng với vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?
  A - 
Gốm hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc.
  B - 
Diện tích lớn nhất nước ta ( trên 101 nghìn km2 ).
  C - 
Chiếm 30,5% số dân cả nước.
  D - 
Gồm có 15 tỉnh.
7-
Trung du và miền núi Bắc Bộ ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở, nhờ có:
  A - 
vị trí địa lí đặc biệt.
  B - 
mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp.
  C - 
nông phẩm nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.
  D - 
Cả A và B đúng.
8-
Ý nào sau đây không đúng với dân cư-xã hội của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?
  A - 
Là vùng thứ dân.
  B - 
Có nhiều dân tộc ít người.
  C - 
Cơ sở vật chất kĩ thuật đã có nhiều tiến bộ.
  D - 
Là vùng có căn cứ địa cách mạng.
9-
Mật độ dân số ở miền núi của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là khoảng:
  A - 
50-100 người/km2.
  B - 
100-150 người/km2.
  C - 
150-200 người/km2.
  D - 
200-250 người/km2.
10-
Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?
  A - 
Phát triển tổng hợp kinh tế biển và du lịch.
  B - 
Khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện.
  C - 
Chăn nuôi gia cầm (đặc biệt là vịt đàn).
  D - 
Trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 56
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 40
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 07
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 03
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 35
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 25
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 47
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 28
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 06
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters