WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 80
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:52:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một lò xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng của lò xo k = 100N/m, thế năng đàn hồi của lò xo là:
  A - 
− 0,125 J.
  B - 
1250 J.
  C - 
0,25 J.
  D - 
0,125 J.
2-
Một vật đang chuyển động có thể không có:
  A - 
Động lượng.
  B - 
Động năng.
  C - 
Thế năng.
  D - 
Cơ năng.
3-
Dưới tác dụng của lực bằng 5N lò xo bị giãn ra 2 cm. Công của ngoại lực tác dụng để lò xo giãn ra 5 cm là:
  A - 
0,31 J
  B - 
0,25 J
  C - 
15 J
  D - 
25 J
4-
Một lò xo bị giãn 4cm, có thế năng đàn hồi 0,2 J. Độ cứng của lò xo là:
  A - 
0,025 N/cm.
  B - 
250 N/m.
  C - 
125 N/m.
  D - 
10N/m.
5-
Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thức nhất so với vật thứ hai là:
  A - 
Bằng hai lần vật thứ hai.
  B - 
Bằng một nửa vật thứ hai.
  C - 
Bằng vật thứ hai.
  D - 
Bằng 1/4 vật thứ hai.
6-
Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là:
  A - 
588 kJ
  B - 
392 kJ
  C - 
980 kJ
  D - 
588 J
7-
Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc có khối lượng m2 = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5m. Coi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/s2 . Tính lực cản coi như không đổi của đất.
  A - 
628450 N.
  B - 
250450 N.
  C - 
318500 N.
  D - 
154360 N.
8-
Một hòn bi khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. Cho g = 9,8m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật.
  A - 
0,16J; 0,31J; 0,47J.
  B - 
0,32J; 0,62J; 0,47J.
  C - 
0,24J; 0,18J; 0,54J.
  D - 
0,18J; 0,48J; 0,80J.
9-
Một vật có khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2 . Sau khi rơi được 12m động năng của vật bằng :
  A - 
16 J
  B - 
24 J
  C - 
32 J
  D - 
48 J
10-
Tính lực cản của đất khi thả rơi một hòn đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m. Cho biết hòn đá lún vào đất một đoạn 10cm. Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản của không khí.
  A - 
25 000N.
  B - 
2 500N.
  C - 
2 000N.
  D - 
22 500N.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 219
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 37
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 135
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 123
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 22
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 67
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 34
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 65
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 65
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 117
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 98
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 76
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 10
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters