Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:48:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điều khiển nào Dùng trình bày văn bản, nhưng cũng cũng cho phép người sử dụng sửa đổi hay thêm mới văn bản:
  A - 
TextBox
  B - 
Label
  C - 
CommandButton
  D - 
CheckBox
2-
Điều khiển nào Hiển thị hình ảnh đồ hoạ trên biểu mẫu nhưng không thể làm nơi chứa :
  A - 
PictureBox
  B - 
Image
  C - 
Shape
  D - 
Line
3-
Điều khiển nào Hiển thị hình ảnh trên biểu mẫu và có thể dùng làm nơi chứa :
  A - 
Image
  B - 
PictureBox
  C - 
Shape
  D - 
Line
4-
Điều khiển nào cho phép người sử dụng cuộn dọc qua một điều khiển chứa dữ liệu khác:
  A - 
VscrollBar
  B - 
HscrollBar
  C - 
OLE Container
  D - 
Tất cả đều sai
5-
Điều khiển nào cho phép người dùng sử dụng cuộn ngang qua một điều khiển chứa dữ liệu khác :
  A - 
VscrollBar
  B - 
OLE Container
  C - 
HscrollBar
  D - 
Tất cả đều sai
6-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn từ danh sách các phần tử:
  A - 
FileListBox
  B - 
ComboBox
  C - 
DriveListBox
  D - 
ListBox
7-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn một thư mục:
  A - 
FileListBox
  B - 
DirListBox b
  C - 
DriveListBox
  D - 
ListBox
8-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn ổ đĩa :
  A - 
ListBox
  B - 
FileListBox
  C - 
DriveListBox
  D - 
ComboBox
9-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn từ danh sách các chọn lựa hay nhập liệu mới:
  A - 
FileListBox
  B - 
DriveListBox
  C - 
ListBox
  D - 
ComboBox
10-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn hoặc không chọn một khả năng nào đó:
  A - 
CommandButton
  B - 
OptionButton
  C - 
ComboBox
  D - 
CheckBox
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Đề Xuất
Trắc nghiệm C++ - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 26
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 17
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc nghiệm Linux - Bài 51
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 30
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 20
Trắc nghiệm Linux - Bài 63
Trắc nghiệm Linux - Bài 61
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 06
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 25
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 13
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 13
Trắc Nghiệm C# - Bài 38
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 02
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 28
Trắc Nghiệm C# - Bài 41
Trắc Nghiệm Java - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 38
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters