WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:29:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong báo hiệu kênh chung câu nói nào sau đây là đúng?
  A - 
Tín hiệu báo hiệu và tín hiệu thoại đều được truyền đi chung trong một kênh.
  B - 
Tín hiệu báo hiệu nằm trong một kênh tách biệt với các kênh tiếng và kênh báo hiệu này được sử dụng chung cho một số lượng lớn các kênh tiếng.
  C - 
Tất cả các kênh đều dùng chung một bản tin báo hiệu.
  D - 
Tất cả trên đều sai.
2-
Trong báo hiệu kênh chung, bản tin IAM là bản tin:
  A - 
Bản tin địa chỉ khởi tạo
  B - 
Bản tin hoàn thành địa chỉ
  C - 
Bản tin địa chỉ kế tiếp
  D - 
Bản tin giải tỏa
3-
Trong báo hiệu kênh chung, bản tin ACM là bản tin:
  A - 
Bản tin địa chỉ khởi tạo
  B - 
Bản tin hoàn thành địa chỉ
  C - 
Bản tin địa chỉ kế tiếp
  D - 
Bản tin giải tỏa
4-
Trong phương pháp đồng bộ mạng theo "Phương pháp cận đồng bộ" thì…
  A - 
Các thành phần trong mạng không cần đồng bộ
  B - 
Đồng hồ tại mỗi nút mạng là độc lập với nhau
  C - 
Một đồng hồ có độ chính xác cao sẽ chi phối các đồng hồ khác.
  D - 
Các đồng hồ tham khảo lẫn nhau để duy trì đồng bộ
5-
Trong phương pháp đồng bộ mạng theo "Phương pháp đồng bộ chủ tớ" thì…
  A - 
Các thành phần trong mạng không cần đồng bộ
  B - 
Đồng hồ tại mỗi nút mạng là độc lập với nhau
  C - 
Một đồng hồ có độ chính xác cao sẽ chi phối các đồng hồ khác.
  D - 
Các đồng hồ tham khảo lẫn nhau để duy trì đồng bộ
6-
Có bao nhiêu loại đồng bộ theo phương pháp đồng bộ tương hỗ:
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
7-
Mạng đồng bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT hoạt động theo phương thức nào?
  A - 
Phương thức cận đồng bộ
  B - 
Phương thưc tương hỗ
  C - 
Phương thức chủ tớ
  D - 
Phương thức chủ tớ có dự phòng
8-
Mạng đồng bộ của VNPT được phát triển hình thành mấy cấp?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
9-
Hiện nay, nguồn đồng hồ chủ quốc gia của mạng viễn thông VNPT là:
  A - 
Hà nội
  B - 
Đà Nẵng
  C - 
TP. Hồ Chí Minh
  D - 
Tất cả đều đúng
10-
Báo hiệu trong mạng gói được thực hiện thông qua phưong thức nào sau đây?
  A - 
Báo hiệu kênh riêng CAS
  B - 
Báo hiệu kênh chung CCS
  C - 
Các giao thức báo hiệu
  D - 
Không cần báo hiệu
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 01
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 24
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 18
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 04
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 02
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 02
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 08
Đề Xuất
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 31
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 30
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 15
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 23
CCNA Exam 640-607 - Test 21
Trắc Nghiệm Thông Tin Di Động - Bài 20
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 71
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 37
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 14
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 09
CCNA Exam 640-607 - Test 09
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Bài 07
Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 07
Trắc Nghiệm Tổng Quan Viễn Thông - Bài 11
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 57
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 39
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 09
CCNA Exam 640 - 802 - Test 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 65
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters