WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Linux - Bài 58
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:48:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lựa chọn nào của lệnh ln để tạo liên kết cứng ?
  A - 
-s
  B - 
-h
  C - 
-t
  D - 
Tất cả đều sai
2-
Trong các lệnh sau, lệnh nào đúng khi thực hiện mount phân khu /dev/hda5 có định dạng Fat32 ?
  A - 
#mount –t vfat /dev/hda5 /mnt
  B - 
#mount –t vfat
  C - 
#mount –t vfat /mnt /dev/hda5
  D - 
#mount –t vfat /dev/hda5
3-
Dùng lệnh nào sau đây để chuyển đổi giữa các runlevel trong hệ thống?
  A - 
Init
  B - 
Runlevel
  C - 
Level
  D - 
Run
4-
Bạn hãy cho biết để thực hiện mount tự động ta sẽ khai báo các dữ liệu trong tập tin nào?
  A - 
/etc/inittab
  B - 
/etc/mtab
  C - 
/etc/fstab
  D - 
/etc/pts
5-
Trong tập tin /etc/fstab được chia làm 6 cột như hình dưới, bạn hãy cho biết thông tin của mỗi cột trong tập tin (theo thứ tự từ trái qua phải)


  A - 
vị trí lưu thiết bị , điểm mount, các option, định dạng, lệnh dump, lệnh fsck
  B - 
vị trí lưu thiết bị , định dạng, điểm mount, các option, lệnh dump, lệnh fsck
  C - 
vị trí lưu thiết bị , điểm mount, định dạng, các option, lệnh dump, lệnh fsck
  D - 
điểm mount, vị trí lưu thiết bị, các option, định dạng, lệnh fsck, lệnh dump
6-
Sau khi chia ổ đĩa, người dùng thực hiện định dạng phân khu /dev/hda5 theo định dạng ext2, bạn hãy cho biết lệnh định dạng nào sau đây là đúng
  A - 
mkfs –t ext2 /dev/hda5
  B - 
mkfs.ext2 /dev/hda5
  C - 
mfe2fs /dev/hda5
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Tùy chọn nào của lệnh df cho ta xem dung lượng theo GB và MB và systemfile được mount vào trong hệ thống ?
  A - 
-l
  B - 
-u
  C - 
-h
  D - 
-t
8-
Cho biết các tập tin chuẩn trong linux ?
  A - 
Nhập chuẩn
  B - 
Xuất chuẩn
  C - 
Lỗi chuẩn
  D - 
Tất cả đều đúng
9-
Ký hiệu để chuyển hướng nhập?
  A - 
<
  B - 
>
  C - 
|
  D - 
\
10-
Khi dùng lệnh gzip để nén dữ liệu, phần mở rộng của tập tin nén là gì?
  A - 
*.tar
  B - 
*.gz
  C - 
*.gzip
  D - 
*.zip
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 82
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 07
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 23
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 43
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 40
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 18
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 33
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 65
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 17
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 80
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 05
Trắc nghiệm Linux - Bài 56
Trắc Nghiệm Java - Bài 33
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 17
Trắc nghiệm CSS - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 45
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 36
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 10
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 76
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters