WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 283
Sữa mẹ liên quan đến IQ. Những trẻ được nuôi bằng sữa mẹ, được mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc thường có IQ cao hơn trẻ khác. Kết quả nghiên cứu những trẻ cùng điều kiện chăm sóc, chỉ khác nguồn sữa nuôi thì em được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ có IQ cao hơn từ 3-8 điểm so với em khác khi được 3 tuổi. Lý do, sữa mẹ rất giàu năng lượng axit béo omega 3, tăng cường màng tế bào não, tăng hiệu quả dẫn truyền dẫn tạo ra từ những xung chấn thần kinh cho trẻ.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:44:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình cho dưới đây có thể gập lại tạo thành một khối lập phương. Là khối nào trong bốn đáp án 1, 2, 3 và 4 nhỉ?


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
2-
Hình nào lẻ bộ?


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
  I - 
Hình I
3-
Hình nào sẽ khớp với lỗ này: A, B, C hay D?
  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?
  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
5-
Hình nào trong khung hình chữ nhật giúp hoàn thiện bộ kí hiệu dưới đây?
  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
6-
Tổng của các chấm trên các mặt đứng bị khuất của ba con xúc xắc này là bao nhiêu?
  A - 
15
  B - 
16
  C - 
17
  D - 
18
  E - 
19
  F - 
20
7-
Giữa những người câu cá luôn có sự cạnh tranh gay gắt về việc họ không ngớt khoe khoang về kích thước của con cá mà họ đã câu được. Ông Lộc, một thợ câu, cũng không phải là ngoại lệ, loan báo rằng hôm qua ông câu được một con cá khá to. Ông nói đầu của nó dài 5cm; chưa hết cái đuôi là chiều dài của đầu cộng với một nửa chiều dài của thân; còn thân thì dài bằng đầu và đuôi cộng lại. Nếu chúng ta rộng lượng và giải tỏa mối nghi ngờ, thì tổng chiều dài của con cá mà ông Lộc câu được là bao nhiêu?
  A - 
36 cm
  B - 
38cm
  C - 
40cm
  D - 
42cm
8-
Một bộ hai cuốn sách gồm tập I và tập II, đặt thẳng đứng bên cạnh nhau trên một giá sách, với gáy sách quay mặt về phía chúng ta. Giữa hai cuốn sách không có khoảng hở nào.
Mỗi cuốn sách có bìa dày 10cm, và mỗi cuốn có tổng bề dày của các trang là 6cm. Phải mất bao xa để một con mọt sách di chuyển, nếu nó xuất phát từ trang thứ nhất trong tập I và di chuyển đến trang cuối trong tập II?  A - 
16cm
  B - 
18cm
  C - 
20cm
9-
Xếp chồng 4 hình chữ nhật dưới đây, bạn có thể thấy từ tiếng Anh nào xuất hiện?
  A - 
COIN
  B - 
GOLD
  C - 
COLD
  D - 
DOLL
10-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?


  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
  G - 
Số 7
  H - 
Số 8
  I - 
Số 9
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 78
Trắc Nghiệm IQ - 215
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 98
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 15
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 138
Trắc Nghiệm IQ - 174
Trắc Nghiệm IQ - 30
Trắc Nghiệm IQ - 48
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 245
Trắc Nghiệm IQ - 154
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc nghiệm IQ - 84
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters