WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Tin học - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:00:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bạn hiểu B-Virus là gì?
  A - 
Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:
  B - 
Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện
  C - 
Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)
  D - 
Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của WinWord và Excel
2-
Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
  A - 
Ram
  B - 
Bộ nhớ ngoài
  C - 
Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng
  D - 
Tất cả đều sai
3-
Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:
  A - 
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu
  B - 
Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục
  C - 
Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu
  D - 
Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục
4-
Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
  A - 
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Copy
  B - 
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Open
  C - 
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Restore
  D - 
Chọn đối tượng, rồi chọn File - Move To Folder ...
5-
Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:
  A - 
My Computer hoặc Windows Explorer
  B - 
My Computer hoặc Recycle Bin
  C - 
Windows Explorer hoặc Recycle Bin
  D - 
My Computer hoăc My Network Places
6-
Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?
  A - 
Mạng cục bộ
  B - 
Mạng diện rộng
  C - 
Mạng toàn cầu
  D - 
Một ý nghĩa khác
7-
Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?
  A - 
Shift_Del
  B - 
Alt_Del
  C - 
Ctrl_Del
  D - 
Cả 3 câu đều sai
8-
Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
9-
Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
  A - 
Control Windows
  B - 
Control Panel
  C - 
Control System
  D - 
Control Desktop
10-
Chúng ta sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục?
  A - 
Microsoft Office
  B - 
Accessories
  C - 
Control Panel
  D - 
Windows Explorer
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc nghiệm Tin học - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 05
Trắc nghiệm Tin học - Bài 22
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 07
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 07
Trắc Nghiệm Về Phần Cứng Và Thiết Bị Ngoại Vi - Bài 02
Trắc Nghiệm Phần Cứng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 13
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 48
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 17
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 13
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc Nghiệm về đĩa cứng và các thiết bị liên quan
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 11
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 02
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 03
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 17
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 05
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 13
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 15
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters