WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 225
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:44:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?
  A - 
Nội năng là một dạng năng lượng.
  B - 
Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
  C - 
Nội năng là nhiệt lượng.
  D - 
Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
2-
Chất khí dễ nén vì:
  A - 
Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng
  B - 
Lực hút giữa các phân tử rất yếu
  C - 
Các phân tử ở cách xa nhau
  D - 
Các phân tử bay tự do về mọi phía
3-
Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 3,84.108J đồng thời nhường cho nguồn lạnh nhiệt lượng 2,88.108 J. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?
  A - 
15%
  B - 
25%
  C - 
35%
  D - 
45%
4-
Người ta truyền cho khí trong xi-lanh nhiệt lượng 110 J. Chất khí nở ra thực hiện công 75 J đẩy pittông lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu?
  A - 
15 J
  B - 
25 J
  C - 
35 J
  D - 
45 J
5-
Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 4,32.104J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,84.104J. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?
  A - 
12,5%
  B - 
22,5%
  C - 
32,5%
  D - 
42,5%
6-
Người ta truyền cho khí trong xi-lanh nhiệt lượng 100 J. Chất khí nở ra thực hiện công 65 J đẩy pittông lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu?
  A - 
65 J
  B - 
55 J
  C - 
45 J
  D - 
35 J
7-
Cần truyền cho chất khí một nhiệt lượng bao nhiêu để chất khí thực hiện công là 100 J .Và độ tăng nội năng là 70 J.
  A - 
70J
  B - 
170J
  C - 
270J
  D - 
370J
8-
Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quang nhiệt lượng 40J.
  A - 
50J
  B - 
60J
  C - 
70J
  D - 
80J
9-
Người ta thực hiện công 1000J để nén khí trong xi lanh, khí truyền ra bên ngoài nhiệt lượng 600J. Hỏi khí tăng hay giảm bao nhiêu?
  A - 
100J
  B - 
200J
  C - 
300J
  D - 
400J
10-
Trong một quá trình, công của khối khí nhận được là 100J và nhiệt lượng khối khí nhận được là 200J. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu?
  A - 
100J
  B - 
200J
  C - 
300J
  D - 
400J
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 180
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Đề Xuất
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 165
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 194
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 210
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 107
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 17
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 64
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 186
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 26
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 100
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 138
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 98
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 92
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters