Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:44:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi không được chọn Bus dữ liệu của bộ nhớ ở trạng thái:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
High Z (Trở kháng cao)
  D - 
Ngẫu nhiên
2-
Khi các tín hiệu điều khiển đọc và điều khiển ghi bộ nhớ không tích cực thì Bus dữ liệu của bộ nhớ sẽ ở trạng thái:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
High Z ( Trở kháng cao)
  D - 
Ngẫu nhiên
3-
Bus điều khiển của bộ nhớ là:
  A - 
Ngõ ra của bộ nhớ
  B - 
Ngõ vào của bộ nhớ
  C - 
Là các đường hai chiều của bộ nhớ
  D - 
Có đưòng là ngõ vào, là ngõ ra, hai chiều
4-
Khi tín hiệu cho phép không tích cực, ngõ ra của cổng đệm 3 trạng thái sẽ:
  A - 
Giống trạng thái ngõ vào trước đó
  B - 
Luôn bằng 0
  C - 
Luôn bằng 1
  D - 
High Z (Trở kháng cao)
5-
Nếu địa chỉ đầu của một vùng nhớ có kích thước là 642KB là 0 thì địa chỉ cuối của vùng nhớ này là: (Mỗi ô nhớ chứa 1 byte)
  A - 
64200H
  B - 
00642H
  C - 
A07FFH
  D - 
A700FH
6-
Cần bao nhiêu chíp nhớ 8KB để có dung lượng nhớ 1MB:
  A - 
100
  B - 
112
  C - 
128
  D - 
256
7-
Cần 8 bộ nhớ bao nhiêu KB để có dung lượng nhớ 1 MB:
  A - 
256
  B - 
128
  C - 
64
  D - 
32
8-
Trong hệ nhị phân một byte bằng:
  A - 
7 bit
  B - 
8 bit
  C - 
9 bit
  D - 
10 bit
9-
Trong hệ thống nhị phân số âm có:
  A - 
Bit MSB bằng 1
  B - 
Bit LSB bằng 1
  C - 
Bit MSB bằng 0
  D - 
Bit LSB bằng 0
10-
Trong hệ nhị phân số âm sẽ bằng:
  A - 
Đảo bit MSB của số dương tương ứng từ 0 lên 1
  B - 
Là số bù hai của số dương tương ứng
  C - 
Là số bù 1 của số dương tương úng
  D - 
Là số bù 10 của số dương tương ứng.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 28
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 30
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 01
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 13
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 05
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 06
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 26
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 02
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 08
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 03
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 04
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 35
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 36
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 14
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 02
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 34
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 25
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 35
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 31
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 32
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 12
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 30
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 08
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 28
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 46
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 25
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 21
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 07
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters