Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:02:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng được truyền đi theo đường nào?
  A - 
Theo đường cong
  B - 
Theo đường thẳng
  C - 
Theo đường gấp khúc
  D - 
Theo nhiều đường khác nhau
2-
Khi nói vè tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào sau đâu là đúng?
  A - 
ảnh không hứng được trên màn và lớn hơn vật.
  B - 
ảnh hứng được trên màn và bé hơn vật.
  C - 
ảnh không hứng được trên màn và bằng vật.
  D - 
ảnh hứng được trên màn và to bằng vật.
3-
Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?
  A - 
Góc phản xạ bằng góc tới
  B - 
Góc tới gấp đôi góc phản xạ
  C - 
Góc phản xạ lớn hơn góc tới
  D - 
Góc phản xạ lớn hơn góc tới
4-
Chiếu một tia sáng vào gương phẳng, góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương là 30o . Hãy cho biết góc tới là bao nhiêu độ:
  A - 
30o
  B - 
45o
  C - 
60o
  D - 
90o
5-
Ta nhìn thấy một vật khi.
  A - 
Ta mở mắt hướng về phía vật.
  B - 
Có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  C - 
Mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
  D - 
Vật được chiếu sáng.
6-
Vật nào sau đây là nguồn sáng?
  A - 
Mặt Trời
  B - 
Mặt Trăng
  C - 
Tờ giấy trắng trói lọi ngoài sân trường
  D - 
Đèn pin đang tắc để trên bàn
7-
Vật nào sau đây là vật sáng?
  A - 
Ngọn nếm đang cháy
  B - 
Bóng đèn dây tóc đang sáng
  C - 
Con đon đón đang đi trong đêm tối
  D - 
Vỏ chai sáng trói dưới trời nắng
8-
Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo:
  A - 
Đường cong
  B - 
Đường gấp khúc
  C - 
Đường tròn
  D - 
Đường thẳng
9-
Đường nào sau đây biểu diễn đường truyền của ánh sáng trong không khí?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Chùm sáng song song là chùm sáng:
  A - 
Giao nhau tại một điểm trên đường truyền của chúng
  B - 
Giao nhau tại ba điểm khác nhau trên đường truyền của chúng
  C - 
Loe rộng ra trên đường truyền của chúng
  D - 
Không giao nhau trên đường truyền của chúng
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters