Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7 >> Toán >>  ||   Đại số     Hình Học  
74 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Câu nào sau đây đúng? (1) Hai đơn thức đồng dạng (2) Đa thức −2x2y + 3y2 + xyz2 − 2z có bậc là 3 (3) Biểu thức x2 + y2 biểu thị cho tổng bình phương của x và y A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào đúng Nghiệm của đa thức P(x) = x2 − 5x + 6 là: A. x = 2 B. x = 1 hay x = 6 C. x = 2 hay x = 3 D. x = 3 Giá trị của đơn thức 2004x2y2 tN

Demo

Biểu thức rút gọn của 4x2y − 3x2y + 2x2y − x2y là: A. 3x2y B. 2x2y C. x2y D. 0 Chọn biểu thức đại số thích hợp bằng cách ghép số và chữ tương ứng. Số : (1) 3xyz (2) x3 − 2x2 + 1 (3) x2y + xy2 −y Chữ: (a) Đa thức một biến bậc ba (b) Đơn thức bậc ba (c) Đa thức bậc ba A. 1 – a; 2 – b; 3 – c B. 1 – b; 2 – c; 3 – a C. 1 – b; 2 – a; 3 – c D. 1 – c; 2 – a; 3 – b Cho đa thức P(x) = x3 − 9x. nghiệm của đa thức P(x) là: A. 0 B. −3 C. 3 D. Cả ba giá trị trên

Demo

Biểu thức đại số nào sau đây biểu thị cho tổng bình phương của x và y? A. x2 + y2 B. x + y2 C. x2 + y D. (x + y)2 Giá trị của biểu thức x2y + xy2 tại x = −3; y = −2 là: A. 30 B. −30 C. 11 D. −11 Đơn thức xy(−2x2y)2z viết dưới dạng thu gọn là: A. −4x3y2z B. −2x5y3z C. 4x5y3z D. 4x3y2z

Demo

Một cửa hàng bán dụng cụ thể thao đã ghi lại một số dung cụ đã bán trong bốn tuần của tháng cuối năm như sau: Câu nào sau đây đúng: A. Số quả bóng bàn bán trong tuần thứ tư là 32 B. Số quả bóng đá bán trong tuần thứ 1 là ít nhất C. Số cầu lông bán được trong bốn tuần là 699 D. (A),(B),(C) đều đúng Kết quả điều tra về số người biết đọc, biết viết của 20 hộ thuộc một thôn được ghi lại như sau: Câu nào sau đây sai: A. Số gia đình có người biết đ

Demo

Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Số các giá trị của dấu hiệu là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 8 Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Mốt của dấu hiệu là: A. 2 B. 4 C. 8 D. Một giá trị khác Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam), số trung bình cộng là: A. 49,5 B. 50 C. 50,25 D. 50,5

Demo

Câu nào sau đây sai? (1) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. (2) Giá trị có tần số lớn nhất có trong bảng tần số gọi là mốt của dấu hiệu. (3) Khi điều tra về tuổi nghề của 100 công nhân và lập bảng số liệu, thì dấu hiệu ở đây là 100 công nhân. A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào sai Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của một lớp được ghi lại sau đây: Số học sinh của lớp là: A. 30 B. 35 C. 40

Demo

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = −4 thì suy ra hệ số tỉ lệ của y đối với x là: A. B. C. D. −4 Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau

Demo

Một xe máy đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Long Khánh với vận tốc 16km/h. Hỏi khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh – Long Khánh là bao nhiêu kilomet? Biết rằng thời gian xe máy đi và về hết 10 giờ. A. 65km B. 80km C. 90km D. 100km Tìm các giá trị của biến số x để công thức của hàm số có nghĩa: A. x ≥ 4 B. x < −4 C. x > −4 D. x ≤ 4 Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số y = (m − 3)x đi qua điểm M(−1; 6) A. m = −2 B. m = 2 C. m = 4 D. m = −3

Demo

Chu vi của một hình tam giác là 180 cm, các cạnh tam giác tỉ lệ với 3 : 5 : 7. Vậy độ dài các cạnh tam giác là: A. 30cm, 50cm, 100cm B. 42cm, 68cm, 70cm C. 36cm, 60cm, 84cm D. 38cm, 56cm, 86cm Cho biết z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 2; y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 3. Câu nào sau đây đúng? (1) z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ (2) z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

Demo

Câu nào sau đây sai? (1) Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tích số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. (2) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. (3) Nếu y tỉ lệ nghịch với x và z tỉ lệ nghịch với y thì z tỉ lệ thuận với x. A. (1) B. (2) C. (3) D. Không có câu nào sai Cho hàm số y = f(x) = −x + 2. Các khẳng định nào sau đây đúng? (1) f(2) = 0 (2) (3) f(0) = 2 (4) f(−1) = 1 A. (1) v

      2    3    4    5   ...  8    Right  
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Biểu Thức Đại Số - Bài 02
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Lũy thừa của số hữu tỉ
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Tam giác - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tam giác - Bài 19
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Tam giác - Bài 09
Tập hợp số hữu tỉ
Tam giác - Bài 11
Đa thức
Tam giác - Bài 14
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters