Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:02:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy xác định câu nào sau đây là sai?
  A - 
Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao.
  B - 
Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng trầm.
  C - 
Hz là đơn vị tần số.
  D - 
Khi tần số dao động càng cao thì âm phát ra càng to.
2-
Có một viên đạn bay trong không khí. Hãy chọn kết luận đúng nhất sau đây:
  A - 
Vận tốc của viên đạn không ảnh hưởng đến độ cao, thấp của âm.
  B - 
Viên đạn càng bay nhanh thì âm phát ra càng cao.
  C - 
Khối lượng của viên đạn càng lớn thì âm phát ra càng cao.
  D - 
Viên đạn càng bay nhanh thì âm phát ra càng thấp.
3-
Người ta đo được tần số dao động của một số vật dao động như sau. Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất?
  A - 
Trong 1 phút vật dao động được 1000 dao động.
  B - 
Vật dao động phát ra âm thanh có tần số 200Hz.
  C - 
Vật dao động phát ra âm thanh có tần số 100Hz.
  D - 
Trong 1 giây vật dao động được 70 dao động.
4-
Người ta thổi luồng không khí mạnh từ đầu đến cuối một chiếc lược có hai phần răng thưa và dày khác nhau thì âm thanh phát ra khác nhau. Kết luận nào sau đây là đúng nhất?
  A - 
Âm thanh phát ra ở phần lược thưa thấp hơn phần lược dày.
  B - 
Độ cao, thấp của âm phát ra không phụ thuộc vào độ thưa, dày của lược.
  C - 
Lược càng dày thì âm phát ra càng to.
  D - 
Âm thanh phát ra ở phần lược thưa cao hơn phần lược dày.
5-
Theo em kết luận nào sau đây là sai?
  A - 
Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz.
  B - 
Máy siêu âm là những máy phát ra âm thanh có tần số lớn hơn 20 000Hz
  C - 
Tai của người nghe được hạ âm và siêu âm.
  D - 
Một số động vật có thể nghe được những âm thanh mà tai người không nghe được.
6-
Tai con người có thể nghe được các âm có tần số nằm trong khoảng nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:
  A - 
Từ 20Hz đến 20000Hz
  B - 
Từ 200Hz đến 20000Hz.
  C - 
Từ 20Hz đến 2000Hz.
  D - 
Từ 2Hz đến 20000Hz.
7-
Chọn từ thích hợp trong các từ sau: Tần số dao động càng ........ thì âm do vật phát ra càng cao.
  A - 
Nhỏ.
  B - 
Lớn.
  C - 
Nhanh.
  D - 
Chậm.
8-
Sự trầm hay bổng của âm do các nhạc cụ phát ra phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Chọn câu trả lời đúng nhất.
  A - 
Kích thước của nhạc cụ.
  B - 
Vẻ đẹp nhạc cụ.
  C - 
Tần số của âm phát ra.
  D - 
Hình dạng của nhạc cụ.
9-
Tại sao vào mùa mưa thì trống phát ra âm trầm hơn so với mùa khô. Có 4 bạn học sinh lớp 7 đã giải thích điều này như sau. Theo em câu trả lời nào là đúng nhất.
  A - 
Mùa mưa lượng hơi nước nhiều nên đã làm cho mặt trống giãn nở ra, do đó tần số dao động giảm nên âm phát ra trầm hơn mùa khô.
  B - 
Về mùa mưa không khí ẩm ướt hơn nên trống phát ra âm thanh trầm hơn.
  C - 
Mặt trống và thùng trống đều giãn nở.
  D - 
Trong trường hợp này do tai người ảnh hưởng bởi lượng hơi nước trong không khí do đó âm truyền cũng trầm hơn.
10-
Có một trò chơi nghe nhạc đoán tên và tác giả bài hát, đó là cách chơi mà để đoán trúng, người chơi phải ít nhất một lần đã nghe được bài hát đó. Có nhiều người đoán rất đúng các bài hát. Có người giải thích rằng, sở dĩ như vậy là vì họ đã:
  A - 
Chỉ cần nhớ nốt nhạc ban đầu.
  B - 
Nhớ được độ to của các nốt nhạc.
  C - 
Nhớ được giai điệu của các nốt nhạc.
  D - 
Nhớ được độ cao của các nốt nhạc.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters