Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:09:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
  A - 
Khi mắt ta hướng vào vật
  B - 
Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
  C - 
Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta
  D - 
Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối
2-
Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Tìm giá trị của góc tới.
  A - 
120o
  B - 
60o
  C - 
30o
  D - 
90o
3-
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
  A - 
Lớn hơn vật
  B - 
Bằng vật
  C - 
Nhỏ hơn vật
  D - 
Gấp đôi vật
4-
Cùng một vật lần đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh ảo lớn nhất?
  A - 
Gương phẳng
  B - 
Gương cầu lõm
  C - 
Gương cầu lồi
  D - 
Không gương nào(ba gương cho ảnh ảo bằng nhau)
5-
Vật nào sau đây không phải là vật sáng:
  A - 
Chiếc áo màu đen phơi ngoài nắng.
  B - 
Bông hoa màu vàng dưới ánh nắng.
  C - 
Mặt trăng tỏa sáng.
  D - 
Bức tranh dưới ánh đèn màu.
6-
Định luật truyền thẳng ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng:
  A - 
Sự tạo thành bóng tối, bóng nửa tối.
  B - 
Nhật thực và nguyệt thực.
  C - 
Sự tạo ảnh của vật qua gương phẳng.
  D - 
Cả A và B.
7-
Một vật sáng đặt trước một gương cầu lồi và một gương gương phẳng có cùng kích thước và ở cùng một khoảng cách. So sánh độ lớn của hai ảnh đó, ta thấy:
  A - 
Hai ảnh bằng nhau.
  B - 
Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn.
  C - 
Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn.
  D - 
Ảnh tạo bởi gương phẳng nhỏ hơn.
8-
Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ thu được có độ lớn bằng 70o. Hỏi góc tới bằng bao nhiêu ?
  A - 
20o.
  B - 
35o.
  C - 
30o.
  D - 
40o.
9-
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm:
  A - 
Ảnh ảo, nhỏ hơn vật
  B - 
Ảnh ảo, lớn hơn vật
  C - 
Ảnh ảo, bằng vật
  D - 
Ảnh thật, lớn hơn vật
10-
Tia tới SI chiếu tới gương phẳng cho góc tới bằng 30o. Góc phản xạ bằng:
  A - 
90o
  B - 
60o
  C - 
45o
  D - 
30o
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters