Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:31:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt một nguồn phát âm (đồng hồ chuông reo) vào trong một cái cốc và bịt kín miệng cốc bằng một miếng nilông, rồi nhúng chìm vào trong một bình nước (không chạm đáy bình). Lắng tai nghe âm phát ra, một nhóm học sinh đã rút ra những kết luận sau. Hãy chọn nhận xét đúng nhất.
  A - 
Âm đã truyền qua không khí trong cốc, môi trường nước, qua không khí rồi đến tai.
  B - 
Âm đã truyền qua môi trường nước rồi đến tai.
  C - 
Nắp bình đậy càng kín thì âm phát ra càng thấp.
  D - 
Nước trong bình càng nhiều thì âm phát ra càng cao.
2-
Khi đã làm một số thí nghiệm về sự truyền âm thanh ttrong các môi trường có bạn đã đưa ra các kết luận sau: Hãy chọn kết luận đúng nhất.
  A - 
Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh.
  B - 
Cả 3 phương án đúng.
  C - 
Âm thanh càng to thì truyền đi càng xa.
  D - 
Âm thanh có thể truyền từ chất lỏng sang chất khí.
3-
Hãy xác định kết luận nào sau đây là sai?
  A - 
Môi trường truyền được âm thanh là khí, lỏng và rắn.
  B - 
Môi trường truyền được âm thanh tốt nhất là môi trường khi âm truyền qua biên độ của âm giảm ít nhất.
  C - 
Môi trường truyền được âm thanh tốt nhất là chất rắn.
  D - 
Môi trường truyền được âm thanh là chân không, khí, lỏng và rắn.
4-
Người ta nhận thấy rằng chó là loài động vật nghe được các âm thanh rất tốt và rất nhạy. Đặc biệt khi ngủ chó vẫn cảm nhận được các âm thanh lạ và nhỏ rất nhanh. Có người đã giải thích như sau: Bạn hãy chọn câu giải thích đúng nhất.
  A - 
Tai chó to hơn nên nghe to hơn.
  B - 
Bản chất của chó là phát hiện các âm thanh lạ, nhỏ.
  C - 
Chó có thể nghe được các âm thanh như hạ âm, siêu âm mà con người không thể nghe được.
  D - 
Tai chó rất nhạy với âm, mặt khác khi ngủ chó thường áp tai xuống đất mà đất truyền âm tốt hơn không khí do vậy chó cảm nhận nhanh hơn.
5-
Khi nói về các môi trường truyền âm? Chọn phương án trả lời hợp lí nhất.
  A - 
Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.
  B - 
Trong những điều kiện như nhau, chất khí truyền âm kém nhất (so với chất lỏng và chất rắn).
  C - 
Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng.
  D - 
Cả 3 ý kiến đều đúng.
6-
Sau khi đo được khoảng thời gian giữa âm thanh và tia chớp lệch nhau 2 giây, một nhóm học sinh đã tính được khoảng cách từ vị trí bom nổ đến họ với các kết quả là:
  A - 
1500m.
  B - 
680m.
  C - 
340m.
  D - 
170m.
7-
Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lửa tại điểm M làm âm truyền đến điểm N cách M 1590m. Hỏi thời gian truyền âm trong đường ray từ M đến N là bao lâu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
  A - 
t = 3 giây.
  B - 
t = 0,3 giây.
  C - 
t = 0,6 giây.
  D - 
t = 6 giây.
8-
Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào sau đây?
  A - 
Chất lỏng.
  B - 
Chất rắn.
  C - 
Không khí.
  D - 
Chân không.
9-
Trong thời gian chiến tranh khi một quả bom nổ trên mặt đất người ta đã có những ghi nhận. Theo em ghi nhận nào dưới đây là sai.
  A - 
Đất dưới chân đã rung chuyển sau khi nhìn thấy tia chớp.
  B - 
Đất dưới chân rung chuyển cùng lúc nghe được tiếng nổ.
  C - 
Nghe được tiếng nổ sau khi nhìn thấy tia chớp.
  D - 
Nghe được tiếng nổ sau khi đất dưới chân đã rung chuyển.
10-
Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt?
  A - 
Bề mặt của một miếng xốp.
  B - 
Bề mặt của một tấm kính.
  C - 
Bề mặt gồ ghề của một tấm gỗ mềm.
  D - 
Bề mặt của một tấm vải.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters