Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:37:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
  A - 
Khi một vật có khả năng hút các vật khác, vật đó bị nhiễm điện
  B - 
Một vật nhiễm điện thì có khả năng hút các vật khác
  C - 
Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì hút nhau
  D - 
Hai thước nhựa cùng cọ xát vào len khi đặt gần nhau chúng sẽ hút nhau
2-
Trong một thí nghiệm, khi đưa một thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa bị đẩy ra xa là do:
  A - 
Quả cầu và nhựa bị nhiễm điện khác loại
  B - 
Quả cầu không bị nhiễm điện còn thước nhựa bị nhiễm điện
  C - 
Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại
  D - 
Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện
3-
Khi bóng đèn bút thử điện cháy sáng, hiện tượng nào sau đây đã xảy ra:
  A - 
Bút thử điện nhiễm điện
  B - 
Bút thử điện mang điện tích
  C - 
Có dòng điện chạy qua bút thử điện
  D - 
Cả 3 hiện tượng trên
4-
Dòng điện xuất hiện trong các vật dụng nào sau đây:
  A - 
Bình acquy còn mới
  B - 
Chiếc đồng hồ đeo tay đang chạy
  C - 
Chiếc máy tính bỏ túi đang hoạt động
  D - 
Một động cơ máy đang hoạt động
5-
Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
  A - 
Nguồn điện cung cấp dòng điện không bao giờ hết để các dụng cụ điện hoạt động
  B - 
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
  C - 
Mỗi nguồn điện đều có hai cực là cực dương và cực âm
  D - 
Bóng đèn điện sáng chứng tỏ có dòng điện chạy qua đèn
6-
Để đèn xe máy phát sáng thì đèn phải được nối với nguồn điện. Vật trong xe máy, nguồn điện là thiết bị nào sau đây:
  A - 
Pin
  B - 
Dinamo
  C - 
Acquy
  D - 
Cả ba đều sai
7-
Khi dùng 1 sợi dây đồng, nối liền 2 tấm kim loại nhiễm điện trái dấu. Lúc đó:
  A - 
Các ion dương trong sợi dây đồng di chuyển từ cực âm sang cực dương
  B - 
Các electron tự do trong sợi dây đồng di chuyển từ cực dương sang cực âm
  C - 
Các electron tự do trong sợi dây đồng di chuyển từ cực âm sang cực dương
  D - 
Các ion dương trong sợi dây đồng di chuyển từ cực dương sang cực âm
8-
Phát biểu nào sau đây đúng:
  A - 
Một đoạn ruột bút chì là vật cách điện
  B - 
Thước bằng nhựa không phải là vật cách điện
  C - 
Dòng điện là dòng các điện tích tự do dịch chuyển có hướng
  D - 
Trong mạch điện kín, các electron tự do trong day dẫn bị cực âm của nguồn điện hút, cực dương đẩy
9-
Chọn câu sai:
  A - 
Điện tích có thể truyền qua những vật làm bằng chất dẫn điện
  B - 
Thủy tinh, nhựa là chất cách điện
  C - 
Electron tự do trong kim loại là những electron nằm xa hạt nhân của nguyên tử
  D - 
Electron tự do trong kim loại là electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại
10-
Chọn câu sai:
  A - 
Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua
  B - 
Không khí ở điều kiện bình thường là chất dẫn điện
  C - 
Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua
  D - 
Chiều dòng điện là chiều ngược với chiều chuyển động của electron tự do
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters