WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9 >> Toán >>  ||   Hình học     Đại Số  
293 bài trong 30 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Cho hàm số y = ax + 1 đi qua điểm (2; 3) thì giá trị của a bằng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. -2

Demo

Cho đường thẳng . Hãy chọn các câu đúng sau:
A. d đi qua điểm (6; 1)
B. d cắt trục hoành tại điểm (2; 0)
C. d cắt trục tung tại điểm (0; 4)
D. Tất cả đều sai

Demo

Cho hàm số thế thì bằng:
A. 0
B. 2
C. 3
D. Kết quả khác

Demo

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình
A. Vô nghiệm
B. Vô số nghiệm
C. Có hai nghiệm
D. Có một nghiệm duy nhất

Demo

Phương trình đường thẳng đi qua M(2; 3) và N(6; 5) là:
A.
B.
C.
D.

Demo

Cho hàm số . Câu nào sau đây là đúng nhất?
A. Hàm số nghịch biến khi x > 2.
B. Hàm số nghịch biến khi x < 2.
C. Hàm số đồng biến trên R.
D. Hàm số nghịch biến trên R.

Demo

Hãy chọn kết luận đúng. là hàm số:
A. Đồng biến trên R
B. Nghịch biến trên R
C. Có đồ thị đi qua gốc tọa độ
D. Đi qua điểm (0; 1)

Demo

Cho hệ phương trình , nếu m = 3 thì:
A. Hệ phương trình vô nghiệm
B. Hệ phương trình có 1 nghiệm
C. Hệ phương trình có vô số nghiệm
D. Hệ phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của 2 ẩn

Demo

Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 để được một hệ phương trình có nghiệm duy nhất?
A. 3y = -3x + 3
B. 2y = 2 - 2x
C. 0x + y = 1
D. x + y = -1

Demo

Xác định hệ số a để phương trình ax + 5y = 11 có nghiệm x = 1; y = 1
A. a = 5
B. a = 18
C. a = 6
D. a = 1

      2    3    4    5   ...  30    Right  
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Đường Tròn - Bài 80
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Căn số - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 13
Đường tròn - Bài 07
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 13
Đường tròn - Bài 16
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 11
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 25
Đường Tròn - Bài 52
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 03
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 08
Căn số - Bài 18
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 22
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 12
Căn Số - Bài 29
Đường Tròn - Bài 63
Đường tròn - Bài 20
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 20
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters