Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:45:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trên thanh Ribbon -> thực đơn Page Layout. Chức năng của Margins là:
  A - 
Chọn khổ giấy
  B - 
Định dạng lề giấy
  C - 
Chọn chiều trang giấy
  D - 
Tất cả đều sai
2-
Trong word 2007, muốn định dạng Font chữ ta có thể điều chĩnh bằng cách:
  A - 
Home / Font
  B - 
Ấn tổ hợp phím Ctrl + D
  C - 
Định dạng Font chữ trên thẻ Home
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Căn trái
  B - 
Căn phải
  C - 
Căn giữa
  D - 
Căn đều hai bên
4-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Căn trái
  B - 
Căn phải
  C - 
Căn giữa
  D - 
Căn đều hai bên
5-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Căn trái
  B - 
Căn phải
  C - 
Căn giữa
  D - 
Căn đều hai bên
6-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Căn trái
  B - 
Căn phải
  C - 
Căn giữa
  D - 
Căn đều hai bên
7-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Chữ đậm
  B - 
Chữ gạch chân
  C - 
Chữ nghiêng
  D - 
Căn phải
8-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Chữ đậm
  B - 
Chữ gạch chân
  C - 
Căn trái
  D - 
Chữ nghiêng
9-
Trên thanh công cụ căn chỉnh dữ liệu, biểu tượng có chức năng:
  A - 
Căn giữa
  B - 
Chữ gạch chân
  C - 
Chữ nghiêng
  D - 
Chữ đậm
10-
Trong word 2007, Paragraph có chức năng gì?
  A - 
Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng
  B - 
Mở hộp thoại định dạng Font chữ.
  C - 
Điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, các dòng trên văn bản.
  D - 
Gạch chân dưới chân các ký tự
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 27
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 16
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 35
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 24
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters