Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:33:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có thể khởi động chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách:
  A - 
Start / Program / Microsoft Office / Microsoft Word 2007.
  B - 
Click Double trái chuột vào biểu tượng trên Desktop .
  C - 
Cả A và B đều đúng
  D - 
Cả A và B đều sai
2-
Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2007 bằng cách:
  A - 
Click chuột Office Button / Close.
  B - 
Sử dụng tổ hợp phím Alt + F4.
  C - 
Click chuột vào biểu tượng (close) phía trên và ở góc phải cửa sổ làm việc.
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ Ribbon là chức năng gì:
  A - 
Mở một tài liệu mới
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
4-
Vào Office Button / Chọn New / Chọn Blank document / Chọn Create là thao tác gì?
  A - 
Mở một tài liệu mới
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
5-
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + O, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh Ribbon.
  A - 
Mở một tài liệu mới
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
6-
Thao tác vào Office Button / chọn Print hoặc Ctrl + P được dùng để:
  A - 
Mở bảng chức năng in tài liệu
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
7-
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S, hoặc Click chuột vào biểu tượng trên thanh Ribbon.
  A - 
Mở một tài liệu mới
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
8-
Vào Office Button / chọn Save hoặc Save as… là chức năng:
  A - 
Mở một tài liệu mới
  B - 
Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa
  C - 
Lưu một tài liệu
  D - 
Đóng chương trình Microsoft Word 2007
9-
Các công cụ định dạng trong văn bản như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering….. nằm ở thanh thực đơn nào?
  A - 
Home
  B - 
Insert
  C - 
Page Layout
  D - 
Reference:
10-
Chức năng thanh thực đơn Insert cho phép sử dụng các chức năng:
  A - 
Thiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Page Borders, Page Color, Paragraph,……..
  B - 
Chèn các đối tượng vào trong văn bản như: chèn Picture, WordArt, Equation, Symbol, Chart, Table, Header and footer, Page number,
  C - 
Định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, …
  D - 
Chức năng kiểm tra lại như ngữ pháp, chính tả…
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 27
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 38
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 35
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 25
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 33
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters