Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:30:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mặc định, tài liệu của Word 2007 được lưu với định dạng là:
  A - 
*.DOTX
  B - 
*.DOC
  C - 
*.EXE
  D - 
*.DOCX
2-
Với định dạng *.DOCX, phiên bản word nào có thể đọc được:
  A - 
Microsoft Word 2007 và Microsoft Word 2010
  B - 
Microsoft Word 1997 và Microsoft Word 2003
  C - 
Tất cả đều đúng
  D - 
Tất cả đều sai
3-
Dể xem các nút lệnh hoặc phím tắt một cách nhanh chóng ta có thể:
  A - 
Giữ phím Ctrl trong 2 giây
  B - 
Giữ phím Shift trong 2 giây
  C - 
Giữ phím Alt trong 2 giây
  D - 
Giữ phím Ctrl + Alt trong 2 giây
4-
Để tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn ta thực hiện:
  A - 
Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài
  B - 
Nhấn Microsoft Office Button , chọn Open. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài
  C - 
Nhấn Microsoft Office Button , chọn Save. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài
  D - 
Nhấn Microsoft Office Button , chọn Save as.... Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài
5-
Muốn Word 2007 mặc định lưu với định dạng của Word 2003, ta làm như thế nào?
  A - 
Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word Document
  B - 
Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word 97-2003 Document
  C - 
Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word Template
  D - 
Tất cả đều sai
6-
Chức năng Save AutoRecover information every trong hộp thoại Word Options có tác dụng gì?
  A - 
Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chƣơng trình bị đóng bất ngờ
  B - 
Tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ
  C - 
Tự động lưu theo thời gian mặc định
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Để phóng lớn / thu nhỏ tài liệu ta thực hiện bằng cách nào?
  A - 
Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột.
  B - 
Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải màn hình
  C - 
Cả A và B đều đúng
  D - 
Cả A và B đều sai
8-
Để xem tài liệu ở chế độ Full Screen Reading ở word 2007 ta thực hiện:
  A - 
Thẻ View - Nhóm Document Views, mục Full Screen Reading.
  B - 
Thẻ View – Reading Layout.
  C - 
Thẻ View – Reading Layout.
  D - 
Tất cả đều sai
9-
Để bật chức năng Thanh thước kẻ (Ruler) ta thực hiện:
  A - 
Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Gridlines
  B - 
Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler
  C - 
Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler
  D - 
Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Document Map
10-
Để duyệt tài liệu ở chế độ hình thu nhỏ ta thực hiện:
  A - 
Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Thumbnails
  B - 
Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Thumbnails
  C - 
Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler
  D - 
Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Document Map
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 30
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters