Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:31:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thanh thực đơn Page Layout có chức năng:
  A - 
Các công cụ liên quan định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, …
  B - 
Các thiết lập cài đặt, định dạng cho trang giấy như: Page setup, Page Borders, Page Color, Paragraph,……..
  C - 
Công cụ định dạng trong văn bản như: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering…..
  D - 
Thiết kế và mở rộng.
2-
Thanh thực đơn Add-ins có chức năng:
  A - 
Làm việc với hiển thị màn hình.
  B - 
Thiết kế và mở rộng.
  C - 
Thanh công cụ trộn thư.
  D - 
Các ứng dụng bổ trợ.
3-
Thanh thực đơn Developer có chức năng:
  A - 
Làm việc với hiển thị màn hình.
  B - 
Thiết kế và mở rộng.
  C - 
Thanh công cụ trộn thư.
  D - 
Các ứng dụng bổ trợ.
4-
Công cụ liên quan định dạng văn bản như : Chèn chú thích, đánh mục lục tự động, … nằm ở thanh thực đơn:
  A - 
Reference
  B - 
Developer
  C - 
Home
  D - 
Page Layout
5-
Bảng gõ chữ cái tiếng việt ở bảng bên dưới là cách gõ theo kiểu nào:

  A - 
Telex
  B - 
VNI
  C - 
VIQR
  D - 
Tự định nghĩa
6-
Phím chức năng Tab có tác dụng:
  A - 
Di chuyển con trỏ về đầu dòng.
  B - 
Xóa ký tự phía trước con trỏ.
  C - 
Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định.
  D - 
Chuyển con trỏ xuống phía dưới 1 trang.
7-
Để chuyển con trỏ lên phía trên 1 trang màn hình ta dùng phím:
  A - 
Backspace
  B - 
Home
  C - 
Page Down
  D - 
Page up
8-
Để di chuyển con trỏ về cuối dòng ta dùng phím:
  A - 
Home
  B - 
End
  C - 
Page Down
  D - 
Page up
9-
Để có thể viết hoa một chữ cái trong word, ta dùng phím:
  A - 
Caps Lock
  B - 
Shift + Chữ cái
  C - 
Tất cả đều đúng
  D - 
Tất cả đều sai
10-
Phím Delete có chức năng:
  A - 
Xóa ký tự phía sau con trỏ
  B - 
Xóa ký tự phía trước con trỏ.
  C - 
Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định
  D - 
Di chuyển con trỏ về đầu dòng
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 35
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 27
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 37
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 41
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 40
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 46
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 29
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters