Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:43:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bảng hội thoại bên dưới có chức năng gì?


  A - 
Định dạng Tabs
  B - 
Định dạng Font
  C - 
Định dạng Lề
  D - 
Định dạng Bullets and Numbering.
2-
Để chèn kí tự đặc biệt (Symbol ) vào văn bản, ta thực hiện:
  A - 
Chọn View -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Close.
  B - 
Chọn View -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Open
  C - 
Chọn Insert -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Close.
  D - 
Chọn Insert -> Symbol -> Chọn biểu tượng cần chèn -> chọn Insert -> Open
3-
Định dạng Bullets and Numbering có tác dụng gì?
  A - 
Chèn các ký tự không có trên bàn phím.
  B - 
Căn lề trái, lề phải một đoạn văn bản
  C - 
Tạo các dòng kẻ gồm các ký hiệu dấu chấm(.), hay gọi là định vị bước nhảy của con trỏ trên dòng văn bản.
  D - 
Tạo ra các số thứ tự, ký hiệu tự động ở đầu mỗi đoạn văn bản.
4-
Định dạng khung và màu nền trong word 2007 nằm ở bảng hội thoại nào?
  A - 
Borders and Shading
  B - 
Bullets and Numbering
  C - 
Page Border
  D - 
Tab Stop Position
5-
Bảng hội thoại bên dưới là bảng hội thoại của định dạng nào?


  A - 
Symbol
  B - 
Tab
  C - 
Bullets and Numbering
  D - 
Borders and Shading
6-
Biểu tượng có chức năng gì?
  A - 
Sao chép văn bản
  B - 
Di chuyển dữ liệu.
  C - 
Dán dữ liệu.
  D - 
Căn lề giữa hai bên
7-
Biểu tượng có chức năng gì?
  A - 
Sao chép văn bản
  B - 
Di chuyển dữ liệu.
  C - 
Dán dữ liệu.
  D - 
Căn lề giữa hai bên
8-
Để dán dữ liệu vào một vị trí nào đó, ta thực hiện:
  A - 
Ctrl + V
  B - 
Lick chuột phải chọn Paste
  C - 
Lick vào biểu tượng
  D - 
Tất cả đều đúng
9-
Để chia cột trong word 2007, ta dùng chức năng nào?
  A - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Page Layout / chọn Setup
  B - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Page Layout / chọn Columns
  C - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Page Layout / chọn Size
  D - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Page Layout / chọn Margins
10-
Để tạo chữ thụt cấp đầu đoạn, ta dùng công cụ nào?
  A - 
Drop Cap
  B - 
Columns
  C - 
Line between.
  D - 
Tất cả đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 48
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 29
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 25
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 24
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 33
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters