Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:42:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ở bảng bên dưới, chức năng Replace có tác dụng gì?


  A - 
Tìm kiếm nhanh trong văn bản
  B - 
Truy cập nhanh tới một trang văn bản
  C - 
Thay thế dữ liệu
  D - 
Sao chép dữ liệu
2-
Phím chức năng có tác dụng gì?
  A - 
Tìm kiếm nhanh trong văn bản
  B - 
Truy cập nhanh tới một trang văn bản
  C - 
Thay thế dữ liệu
  D - 
Sao chép dữ liệu
3-
Tổ hợp phím Ctrl + G có tác dụng bật chức năng:
  A - 
Tìm kiếm nhanh trong văn bản
  B - 
Truy cập nhanh tới một trang văn bản
  C - 
Thay thế dữ liệu
  D - 
Sao chép dữ liệu
4-
Để chèn một Clip Art vào trong văn bản, ta thực hiện:
  A - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Insert -> chọn Clip Art
  B - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ View -> chọn Clip Art
  C - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Page Layout-> chọn Clip Art
  D - 
Tất cả đều sai
5-
Để chèn chữ nghệ thuật vào văn bản, ta dùng chức năng:
  A - 
Picture
  B - 
Clip Art
  C - 
WordArt
  D - 
Page Number.
6-
Để chèn một File ảnh từ ổ đĩa vào văn bản, ta dùng thực hiện:
  A - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Page Number.
  B - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Clip Art
  C - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn WordArt
  D - 
Trên thanh Ribbon / chọn thẻ Insert / chọn Picture
7-
Ở bảng bên dưới là bảng chức năng của hộp hội thoại nào?


  A - 
Page Number.
  B - 
Clip Art
  C - 
WordArt
  D - 
Picture
8-
Bảng chức năng của hộp hội thoại Format picture có chức năng:


  A - 
Định dạng hình ảnh
  B - 
Căn lề Font chữ
  C - 
Chèn số trang tự động
  D - 
Tạo bảng biểu
9-
Bảng hội thoại Page number Format bên dưới có chức năng:


  A - 
Định dạng hình ảnh
  B - 
Căn lề Font chữ
  C - 
Đinh dạng kiểu số trang
  D - 
Tạo bảng biểu
10-
Để mở chức năng chèn số trang tự động trong văn bản, ta thực hiện:
  A - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Insert / chọn Page Number.
  B - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ Insert / chọn Font
  C - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ View / chọn Page Number.
  D - 
Trên thanh Ribbon / Chọn thẻ View / chọn Font
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 36
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 41
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 22
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 39
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 31
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 45
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 17
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 44
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters