Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:47:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hộp hội thoại bên dưới có chức năng gì?


  A - 
Tạo bảng biểu
  B - 
Chia số cột
  C - 
Chèn hình ảnh
  D - 
Định dạng Font
2-
Khi bảng biểu đã được tạo, thao tác Click phải chuột chọn -> Insert -> Columns to the Lef có chức năng:
  A - 
Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ
  B - 
Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ.
  C - 
Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ.
3-
Khi bảng biểu đã được tạo, thao tác Click phải chuột chọn -> Insert -> Columns to the Right có chức năng:
  A - 
Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ
  B - 
Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ.
  C - 
Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ.
4-
Khi bảng biểu đã được tạo, thao tác Click phải chuột chọn -> Insert -> Rows Above có chức năng:
  A - 
Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ
  B - 
Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ.
  C - 
Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ.
5-
Khi bảng biểu đã được tạo, thao tác Click phải chuột chọn -> Insert -> Row Below có chức năng:
  A - 
Chèn dòng trắng về phía trên dòng đặt con trỏ
  B - 
Chèn dòng trắng về phía dưới dòng đặt con trỏ.
  C - 
Chèn một cột trắng về phía bên trái vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn một cột trắng về phía bên phải vị trí con trỏ.
6-
Hình ảnh bên dưới sử dụng từ câu 6 -> câu 9.
Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert -> Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Shift cell Right có tác dụng:


  A - 
Chèn thêm một ô về phía dưới vị trí con trỏ.
  B - 
Chèn thêm một dòng về phía trên vị trí con trỏ
  C - 
Chèn một ô về phía phải vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn thêm một cột về phía trái vị trí con trỏ.
7-
Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert -> Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Insert entire row có tác dụng:
  A - 
Chèn thêm một ô về phía dưới vị trí con trỏ.
  B - 
Chèn thêm một dòng về phía trên vị trí con trỏ
  C - 
Chèn một ô về phía phải vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn thêm một cột về phía trái vị trí con trỏ.
8-
Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert -> Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Shift cell Down có tác dụng:
  A - 
Chèn thêm một ô về phía trên vị trí con trỏ.
  B - 
Chèn thêm một dòng về phía trên vị trí con trỏ
  C - 
Chèn một ô về phía phải vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn thêm một cột về phía trái vị trí con trỏ.
9-
Khi chọn chức năng chèn ô vào Insert -> Insert Cell xuất hiện hộp thoại như hình dưới. Nút chọn Insert entire Column có tác dụng:
  A - 
Chèn thêm một ô về phía dưới vị trí con trỏ.
  B - 
Chèn thêm một dòng về phía trên vị trí con trỏ
  C - 
Chèn một ô về phía phải vị trí con trỏ.
  D - 
Chèn thêm một cột về phía trái vị trí con trỏ.
10-
Chức năng Shift cells Left ở hộp hội thoại Delete Cell bên dưới có chức năng:


  A - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô bên phải sang ô vừa xóa.
  B - 
Xóa một ô và dịch chuyển các ô phía dưới lên ô vừa xóa.
  C - 
Xóa dòng lựa chọn.
  D - 
Xóa cột lựa chọn.
 
[Người đăng: Thành Lãm]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 14
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 31
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 29
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 36
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 15
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 29
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters