WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 178
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:25:26 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình bên biểu diễn một sóng ngang truyền từ trái sang phải. Hai phần tử P và Q của môi trường đang chuyển động như thế nào ngay tại thời điểm đang khảo sát?

  A - 
P đi lên còn Q đi xuống
  B - 
Cả hai đang đi chuyển sang phải
  C - 
P đi xuống còn Q đi lên
  D - 
Cả hai đang dừng lại
2-
Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc λ, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng Δa thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2Δa thì tại M là:
  A - 
vân tối thứ 9.
  B - 
vân sáng bậc 9.
  C - 
vân sáng bậc 7.
  D - 
vân sáng bậc 8.
3-
Tia tử ngoại được ứng dụng để:
  A - 
chữa bệnh ung thư nông, ngoài da
  B - 
xác định các vết xước, vết nứt trên bề mặt sản phẩm
  C - 
xác định các khuyết tật trong lòng sản phẩm
  D - 
sấy khô các sản phẩm và sưởi ấm ngoài da
4-
Một trạm phát điện truyền đi với công suất 100kW, điện trở dây dẫn là 8Ω. Điện áp ở hai đầu trạm là 1000(V). Nối hai cực của trạm phát điện với một biến thế có . Coi hao phí trong máy biến thế không đáng kể. Hiệu suất tải điện của nó là:
  A - 
90%
  B - 
99,2%
  C - 
80%
  D - 
92%
5-
Tại thời điểm t, điện áp (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị đang giảm. Sau thời điểm đó , điện áp nàu có giá trị:
  A - 
−100V.
  B - 
  C - 
  D - 
200 V.
6-
Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là:
  A - 
5,91%
  B - 
3%
  C - 
9%
  D - 
94%
7-
Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm ban đầu to = 0 có thể là:
  A - 
– 8 cm.
  B - 
– 4 cm hoặc 4cm.
  C - 
6 cm.
  D - 
– 3 cm hoặc 3cm.
8-
Một Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng , dao động điều hoà với chu kỳ 2s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 1,0025N. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng; g = 10m/s2; π2 = 10. Cơ năng dao động của vật là:
  A - 
25.10-3 J.
  B - 
25.10-4 J.
  C - 
125.10-5 J.
  D - 
125.10-4 J.
9-
Một con lắc đơn dây treo dài 20(cm). Cho g = 9,8(m/s2). Từ vị trí cân bằng kéo con lắc về phía trái một góc 0,1(rad), rồi truyền cho nó một vận tốc 14(cm/s) hướng về phía phải. Chọn chiều dương hướng từ trái sang phải, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc, gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Phương trình dao động có dạng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và β cùng loại thì hạt nhân biến đổi thành hạt nhân ?
  A - 
6 lần phóng xạ α và 4 lần phóng xạ β-.
  B - 
6 lần phóng xạ α và 4 lần phóng xạ β+.
  C - 
4 lần phóng xạ α và 4 lần phóng xạ β-.
  D - 
6 lần phóng xạ α và 6 lần phóng xạ β+.
11-
Hạt nhân phóng xạ α tạo thành hạt nhân X . Biết mPo = 209,9828u; mα = 4,0015u; mX = 205,9744u; 1u = 1,6605.10-27kg. Tốc độ của hạt α phóng ra từ phản ứng bằng:
  A - 
1,745.107m/s.
  B - 
17,45.107m/s.
  C - 
2,745.107m/s.
  D - 
7,45.107m/s.
12-
Chọn phương án SAI.
  A - 
Nguồn nhạc âm là nguồn phát ra âm có tính tuần hoàn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe.
  B - 
Có hai loại nguồn nhạc âm chính có nguyên tắc phát âm khác nhau, một loại là các dây đàn, loại khác là các cột khí của sáo và kèn.
  C - 
Mỗi loại đàn đều có một bầu đàn có hình dạng nhất định, đóng vai trò của hộp cộng hưởng.
  D - 
Khi người ta thổi kèn thì cột không khí trong thân kèn chỉ dao động với một tần số âm cơ bản hình sin.
13-
Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì:
  A - 
tần số của nó không thay đổi.
  B - 
chu kì của nó tăng.
  C - 
bước sóng của nó không thay đổi.
  D - 
bước sóng của nó giảm.
14-
Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 10(pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 1µH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào?
  A - 
Dài và cực dài.
  B - 
Trung.
  C - 
Ngắn.
  D - 
Cực ngắn.
15-
Đoạn mạch điện gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở 125 Ω, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Để dòng điện lệch pha so với điện áp ở hai đầu mạch thì Tần số f phải bằng:
  A - 
f = 50 Hz.
  B - 
f = 40 Hz.
  C - 
f = 70Hz.
  D - 
f = 60 Hz.
16-
Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Tia γ không phải là sóng điện từ.
  B - 
Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
  C - 
Tia γ không mang điện.
  D - 
Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.
17-
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là:
  A - 
252 Hz.
  B - 
126 Hz.
  C - 
28 Hz.
  D - 
63 Hz.
18-
Ở một điều kiện thích hợp một đám khí loãng sau khi hấp thụ ánh sáng đơn sắc A thì nó bức xạ ra ánh sáng đơn sắc B. Kết luận nào sau đây là SAI?
  A - 
Bước sóng của ánh sáng đơn sắc B bằng bước sóng của ánh sáng đơn sắc A.
  B - 
Năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc B có thể khác năng lượng phôtôn của ánh sáng đơn sắc A.
  C - 
Tần số của ánh sáng đơn sắc B bằng tần số của ánh sáng đơn sắc A.
  D - 
Phương lan truyền của ánh sáng đơn sắc B có thể khác phương lan truyền của ánh sáng đơn sắc A.
19-
Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?
  A - 
tia tử ngoại.
  B - 
tia hồng ngoại.
  C - 
ánh sáng nhìn thấy.
  D - 
tia ơnghen.
20-
Tia hồng ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên:
  A - 
chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang.
  B - 
chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.
  C - 
chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.
  D - 
có khả năng đâm xuyên khác nhau.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2008 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 50
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 18 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 20 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2010 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 90
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 153
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 201
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 78
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 204
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 23 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 24 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 88
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters