WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 12 - Phần 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:01:12 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khi dùng ánh sáng có bước sóng 600 nm thì trên màn quan sát người ta đếm được 12 vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là:
  A - 
10
  B - 
20
  C - 
24
  D - 
18
2-
Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 120.cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có C = 103/2π μF mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng nửa trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng:
  A - 
720 W
  B - 
240 W
  C - 
360 W
  D - 
120 W
3-
Trong mạch dao động LC, gọi qo là điện tích cực đại trên tụ, Io là cường độ dòng điện cực đại. Tần số dao động của mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống một đoạn 3 cm rồi thả ra cho vật dao động. Trong thời gian 20s con lắc thực hiện được 50 dao động, cho g = π2 (m/s2). Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu của lò xo là:
  A - 
5
  B - 
7
  C - 
3
  D - 
6
5-
Con lắc lò xo dao động với phương trình x = Acos(2πt - π/2) cm. Trong khoảng thời gian 10/24 s đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu con lắc đi được quảng đường 6 cm. Biên độ dao động là:
  A - 
6 cm
  B - 
2 cm
  C - 
5 cm
  D - 
4 cm
6-
Con lắc lò xo nằm ngang, dao động với chu kì 1s. Ở thời điểm ban đầu (t = 0), con lắc qua vị trí có li độ − 2cm theo chiều dương trục toạ độ. Phương trình chuyển động của con lắc là:
  A - 
x = 4cos(2πt - π/2) cm
  B - 
x = 2cos(2πt +2π/3) cm
  C - 
x = 4cos(2πt - 2π/3) cm
  D - 
x = 4cos(2πt +2π/3) cm
7-
Một bóng đèn có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 photon. Bức xạ do đèn phát ra là:
  A - 
Hồng ngoại
  B - 
Tử ngoại
  C - 
Màu tím
  D - 
Màu đỏ
8-
Vật dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz. Khi vật có li độ 1,2 cm thì động năng của nó chiếm 96% cơ năng toàn phần của dao động. Tốc độ trung bình của vật dao động trong một chu kì là:
  A - 
30 cm/s
  B - 
60 cm/s
  C - 
20 cm/s
  D - 
12 cm/s
9-
Một ống phát tia X, phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6.10-11 m. Bỏ qua động năng của electron khi phát ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là:
  A - 
21 kV
  B - 
12 kV
  C - 
15 kV
  D - 
25 kV
10-
Catôt của tế bào quang điện bằng kim loại có công thoát 2,07 eV. Chiếu ánh sáng nào sau đây vào tế bào quang điện sẽ gây ra hiện tượng quang địên?
  A - 
Hồng ngoại
  B - 
Đơn sắc đỏ
  C - 
Đơn sắc vàng
  D - 
Tử ngoại
11-
Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x = Acos(2πt) (cm/s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng:
  A - 
0,20 s
  B - 
0,40 s
  C - 
0,50 s
  D - 
0,25 s
12-
Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra có thể là:
  A - 
Tím
  B - 
Chàm
  C - 
Vàng
  D - 
Lam
13-
Sóng cơ truyền trên sợi dây với biên độ không đổi, tốc độ sóng là 2 m/s, tần số 10 Hz. Tại thời điểm t, điểm M trên dây có li độ 2 cm thì điểm N trên dây cách M một đoạn 30 cm có li độ:
  A - 
1 cm
  B - 
− 2 cm
  C - 
0
  D - 
− 1 cm
14-
Quá trình phân rã của một chất phóng xạ:
  A - 
Phụ thuộc vào chất đó ở dạng đơn chất hay hợp chất
  B - 
Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp
  C - 
Phụ thuộc vào chất đó ở trạng thái nào (rắn, lỏng, khí)
  D - 
Xảy ra như nhau trong mọi điều kiện
15-
Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa địên áp hai đâu cuộn dây so với cường độ dòng điện là trong mạch là π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng lần điện áp hai hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là:
  A - 
π/2
  B - 
0
  C - 
π/4
  D - 
2π/3
16-
Treo vật khối lượng 250 g vào lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống thẳng đứng đến khi lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc thả vật, g = 10 m/s2. Thời gian từ lúc thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là:
  A - 
π/20 s
  B - 
π/10 s
  C - 
π/30 s
  D - 
π/15 s
17-
Trong phản ứng hạt nhân:
  A - 
Tổng năng lượng được bảo toàn
  B - 
Tổng khối lượng của các hạt được bảo toàn
  C - 
Tổng số nơtron được bảo toàn
  D - 
Động năng được bảo toàn
18-
Một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết: UL = 2UR = 2UC . Kết luận nào sau đây về độ lệch pha giữ dòng điện và điện áp hai đầu mạch là đúng?
  A - 
Điện áp sớm pha hơn dòng điện góc π/4
  B - 
Điện áp sớm pha hơn dòng điện góc π/3
  C - 
Điện áp trễ pha hơn dòng điện góc π/3
  D - 
Điện áp trễ pha hơn dòng điện góc π/4
19-
Một sóng cơ có biên độ A , bước sóng λ, tốc độ truyền sóng là V, tốc độ dao động cực đại là vmax. Kết luận nào sau đây là đúng?
  A - 
V = 2vmax nếu A = 2πλ
  B - 
V = vmax nếu A = 2πλ
  C - 
V = vmax nếu A = λ/2π
  D - 
V = vmax nếu λ = 3A/2π
20-
Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều lên thì hệ số công suất của mạch:
  A - 
Không thay đổi
  B - 
Giảm
  C - 
Tăng
  D - 
Bằng 1
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 183
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 216
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 121
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 110
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 90
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 101
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 210
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 136
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2008 - Phần 2
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters