Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11 >> Lịch sử >>  || 
102 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam, đời tổng thống nào ném lấy thất bại cuối cùng, đau đớn nhất? Ai Xen Hao Giôn Xơn Ních Xơn Pho Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của Chiến dịch Tây Nguyên ? Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 2 trấn giữ Tây Nguyên , giải phóng toàn bộ tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 4 trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn 3 trấn giữ T

Demo

Loại hình chiến tranh nào của Mĩ ở Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thống Chiến tranh một phía Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục bộ Việt Nam hóa chiến tranh... Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ? Ken nơ đi, Ních Xơn Giôn xơn, Ních Xơn Ních Xơn, Pho Giôn xơn, Ních xơn, Pho.... Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào 5/1968 đến 27/1/1973 Cuối năm 1969 đến đầu năm 1973.....

Demo

Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ? Chiến thắng ấp Bắc Chiến thắng Bình Giã Chiến thắng Đồng Xoài Chiến thắng Ba Gia Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ? Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963) Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11-6-1963) Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963) Cuộc Đảo chính lật đổ

Demo

Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam ? Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam Mở chiến dịch "tố cộng ","diệt cộng ", thi hành "luật 10.59",lê ,máy chém khắp miền Nam Thực hiện chính sách "đả thực ","bài phong ", "diệt công ".... Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi 1959-1960 là gì " Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính s

Demo

Ngô Đình Diệm được Mĩ đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào? Ngày 10-7-1954 Ngày 10-8-1954 Ngày 7-7-1954 Ngày 7-10-1954.... Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước ? Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước Có vai trò to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước Có vai trò tích cực đ

Demo

Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì ? "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng" "Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ " "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" Câu B và C đúng Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ? 30-3 đến 26-4-1954 30-3 đến 24-4-1954 01-5 đến 5-7-1954 Tất cả các niên đại trên Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch s&#

Demo

Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)là gì ? Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp Mĩ Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giới Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diN

Demo

Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai, mở đường cho đơn vị xông lên đánh địch trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 Trần Cừ La Văn Cầu Phan Đình Giót Bế Văn Đàn.... Chủ tịch Hồ chí Minh kêu gọi "Phá cho rộng, phá cho sâu, phá cho bọn Pháp không còn lợi dụng được ...".Lời kêu gọi ấy phục vụ cho đường lối kháng chiến nào của Đảng ta ? Toàn dân Toàn diện Lâu dài Tự lực cánh sinh... Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định cho vùng bị lấn chiN

Demo

Ở Nam Bộ, lần đầu tiên nhân dân ta tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp vào năm nào ? Năm 1945 Năm 1946 Năm 1947 Năm 1948.... Năm 1949, chính phủ ta ra sắc lệnh gì có tác dụng dến việc bồi dưỡng sức dân ? Giảm tức Cải cách ruộng đất Giảm tô 25% Tất cả các sắc lệnh trên.... Cuộc cải cách giáo dục lần đầu tiên của nước ta vào năm nào? Năm 1949 Năm 1950....

Demo

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đầu tiên ở đâu? ở Hải Phòng ở Đà Nẵng ở Hải Dương ở Hà Nội Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến thời gian nào thì kết thúc? Tháng 4 – 1947 Tháng 2 – 1947 Tháng 6 - 1947 Tháng 10 – 1947... Thiện chí của ta thể hiện trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.....

      2    3    4    5   ...  11    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 04
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch sử lớp 11 - Bài 49
Lịch sử lớp 11 - Bài 15
Lịch sử lớp 11 - Bài 55
Lịch sử lớp 11 - Bài 62
Lịch sử lớp 11 - Bài 07
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 67
Lịch sử lớp 11 - Bài 08
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Lịch sử lớp 11 - Bài 47
Lịch sử lớp 11 - Bài 60
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch sử lớp 11 - Bài 02
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch sử lớp 11 - Bài 61
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters