Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 82
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:46:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho bản mã "MEO" khóa k là "CON". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
bqk
  B - 
qkb
  C - 
kqb
  D - 
bkq
2-
Cho bản mã "DOG" khóa k là "CAT". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
ban
  B - 
bom
  C - 
bon
  D - 
bim
3-
ho bản mã "OSKX" khóa k là "NEW". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
book
  B - 
back
  C - 
bank
  D - 
bran
4-
Cho bản mã "OMSTV" khóa k là "HI". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
hands
  B - 
shape
  C - 
pages
  D - 
hello
5-
Cho bản mã "UVAP" khóa k là "HOA". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
ngan
  B - 
nhai
  C - 
ngay
  D - 
nhan
6-
Cho bản mã "SMZW" khóa k là "LEO". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
HILK
  B - 
HILL
  C - 
HILO
  D - 
HILD
7-
Cho bản mã "JECK" khóa k là "READ". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
SGJF
  B - 
SACH
  C - 
SUCEE
  D - 
SACK
8-
Cho bản mã "WCK" khóa k là "LOVE". Khi giải mã bản mã với khóa k theo hệ mã Vigenere ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây?
  A - 
vit
  B - 
usd
  C - 
lop
  D - 
toi
9-
Độ an toàn của hệ mật mã Balo dựa vào độ khó của bài toán
  A - 
Knapsack
  B - 
Logarit rời rạc
  C - 
Phân tích số
  D - 
Tất cả đều sai
10-
Cho hệ mật mã Balo.
- Chọn dãy siêu tăng S ={s1, s2, …, sn}.
- Chọn số nguyên p sao cho
- Chọn số nguyên a sao cho : 1 - Tính t = a.S mod p
Cho biết khóa bí mật của hệ mật mã trên ?
  A - 
t
  B - 
t, S
  C - 
a, S, p
  D - 
a, S
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 11
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 10
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 25
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 15
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 29
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 27
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 13
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 14
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 20
Trắc nghiệm Quản Trị Mạng - Bài 07
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 12
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Bảo Trì Hệ Thống - Bài 01
Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính - Bài 39
Trắc nghiệm Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Bài 03
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 02
Đề Xuất
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 15
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 80
CCNA Exam 640-607 - Test 45
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 58
CCNA Exam 640 - 802 - Test 29
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 94
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 16
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 64
CCNA Exam 640 - 802 - Test 09
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 93
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 04
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 90
Trắc nghiệm Windows Server 2008 - Bài 01
Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever 2003 (Tiếng Anh) - Bài 03
CCNA Exam 640 - 802 - Test 24
Microsoft Exchange Server 2010 - Test 14
Cơ Sở Điều Khiển Tự Động - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 18
Trắc Nghiệm An Toàn Bảo Mật Thông Tin - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters