WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Linux - Bài 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:27:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào?
  A - 
ifconfig eth0 up
  B - 
ifconfig eth0 stop
  C - 
ifconfig eth0 start
  D - 
ifconfig eth0 down
2-
Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào:
  A - 
route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140
  B - 
route add –net 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140 netmask 255.255.255.0
  C - 
route add –net 192.168.10.0/25 gw 172.16.10.140
  D - 
route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.0
3-
Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụnglàm lệnh nào:
  A - 
route add –net default gw 172.16.8.2
  B - 
route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2
  C - 
route add –net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw 172.16.8.2
  D - 
Câu a và b đúng
4-
Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào?
  A - 
Lệnh top
  B - 
Lệnh free
  C - 
Lệnh performance
  D - 
Không thể biết
5-
Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó?
  A - 
/etc/service
  B - 
/etc/services
  C - 
/etc/ports.conf
  D - 
/etc/httpd.conf
6-
Dịch vụ SMTP chạy ở port nào?
  A - 
22
  B - 
23
  C - 
24
  D - 
25
7-
Dịch vụ www chạy ở port nào?
  A - 
53
  B - 
80
  C - 
110
  D - 
443
8-
Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng?
  A - 
http
  B - 
uucp
  C - 
ftp
  D - 
mc
9-
Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux?
  A - 
Dùng rlogin
  B - 
Dùng ssh
  C - 
Dùng telnet
  D - 
Cả 3 cách trên
10-
Dịch vụ SSH trong Linux là gì?
  A - 
Secure Socket Shell
  B - 
Secure Shell
  C - 
Không là dịch vụ gì cả
  D - 
Samba Shell
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 18
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc nghiệm Tin học - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc nghiệm Tin học - Bài 22
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 07
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Người Dùng Windows XP - Bài 04
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 08
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 17
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 01
Trắc nghiệm Linux - Bài 30
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 25
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 09
Trắc nghiệm Linux - Bài 21
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 09
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 01
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 10
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 14
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 07
Trắc nghiệm Linux - Bài 33
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 15
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 09
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 05
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters