Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:35:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây ?
  A - 
Tường bê tông .
  B - 
Nước biển .
  C - 
Khoảng chân không .
  D - 
Tầng khí quyển bao quanh trái đất .
2-
Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào sau đây ?
  A - 
Chất rắn .
  B - 
Không khí .
  C - 
Chất lỏng .
  D - 
Chân không .
3-
Tai ta nghe được tiếng vang khi nào ?
  A - 
Khi âm phát ra đến tai ta trước âm phản xạ .
  B - 
Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ .
  C - 
Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ .
  D - 
Cả 3 trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang .
4-
Trong các bề mặt sau đây, bề mặt vật nào có thể phản xạ âm tốt ?
  A - 
Bề mặt của một tấm kính .
  B - 
Bề mặt của một tấm vải .
  C - 
Bề mặt của một miếng xốp .
  D - 
Bề mặt gồ ghề của một tấm gỗ mềm .
5-
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang ?
  A - 
Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1 giây .
  B - 
Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1,5 giây .
  C - 
Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 15 giây .
  D - 
Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm nghe trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.
6-
Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt ?
  A - 
Miếng xốp .
  B - 
Mặt gương .
  C - 
Tấm gỗ .
  D - 
Đệm cao su .
7-
Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn ?
  A - 
Tiếng sóng biển ầm ầm .
  B - 
Tiếng xình xịch của bánh tàu hoả đang chạy .
  C - 
Tiếng sấm rền .
  D - 
Tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài .
8-
Giả sử nhà em ở gần đoạn đường có nhiều ôtô qua lại suốt ngày đêm . Em chọn phương án nào sau đây để chống ô nhiễm tiếng ồn ?
  A - 
Trồng cây xanh xung quanh nhà .
  B - 
Đặt nhiều cây cảnh trong nhà .
  C - 
Luôn mở cửa cho thông thoáng .
  D - 
Chuyển nhà đi nơi khác .
9-
Khi nào vật phát ra âm?
  A - 
Khi kéo căng vật
  B - 
Khi uốn cong vật
  C - 
Khi làm vật dao động
  D - 
Khi nén vật
10-
Bộ phận dao động phát ra âm trong chiếc sáo là:
  A - 
Vỏ sáo
  B - 
Lỗ sáo
  C - 
Miệng sáo
  D - 
Cột không khí trong sáo
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters