Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:55:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Câu nào sau đây sai:
  A - 
Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hật nhân
  B - 
Tổng điện tích âm của các electrong có trị số tuyệt đối bằng với điện tích dương của hạt nhân
  C - 
Bình thường, nguyên tử luôn trung hòa về điện
  D - 
Vì có electron chuyển động quanh nên nguyên tử luôn luôn mang điện tích âm
2-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
  A - 
Trong kim loại, luôn luôn có những electron tự do
  B - 
Vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm (thừa) electron
  C - 
Vật nhiễm điện âm là vật nhường (thiếu) electron
  D - 
Trong kim loại, những hạt nhân nguyên tử cũng có thể dịch chuyển tự do
3-
Câu nào sau đây sai:
  A - 
Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích
  B - 
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do có trong kim loại
  C - 
Chiều qui ước của dòng điện từ cực dương của nguồn điện qua dây dẫn, các thiết bị điện, rồi trở về cực âm của nguồn
  D - 
Chiều qui ước của dòng điện cùng chiều với chiều chuyển động của electron tự do có trong dây dẫn
4-
Điều kiện để có dòng điện chạy qua bóng đèn là:
  A - 
Giữa hai đầu của bóng đèn có một hiệu điện thế
  B - 
Hai đầu của bóng đèn phải được nối với hai cực của nguồn điện
  C - 
Bóng đèn phải đang được cháy sáng
  D - 
A và B đúng
5-
Câu nào sau đây sai:
  A - 
Muốn đo cường độ dòng điện qua bóng đèn ta phải gắn ampe kế nối tiếp với đèn đó
  B - 
Muốn đo cường độ dòng điện qua bóng đèn ta phải gắn ampe kế song song với đèn đó
  C - 
Trong mạch điện kín, muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, ta phải gắn vôn kế song song với đèn đó
  D - 
Đối với một bóng đèn nhất định, cường độ dòng điện qua đèn càng lớn khi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn càng lớn
6-
Khi có dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn thẳng dài, kim nam châm đặt ngay dưới dây đó bị lẹch là do …… của dòng điện.
  A - 
Tác dụng hóa học
  B - 
Tác dụng nhiệt
  C - 
Tác dụng sinh lý
  D - 
Tác dụng từ
7-
Cho dòng điện chạy qua bình dựng dung dịch muối đồng (đồng sunfat), sau một khoảng thời gian ta sẽ thấy:
  A - 
Thỏi than nối với cực âm của nguồn điện có lớp đồng mỏng bao phủ
  B - 
Thỏi than nối với cực dương của nguồn điện có lớp đồng mỏng bao phủ
  C - 
Cả hai thỏi than đều có lớp đồng mỏng bao phủ
  D - 
Không có hiện tượng gì xảy ra với cả hai thỏi than
8-
Khi cọ xát thanh thủy tinh với vải khô, theo qui ước, thanh thủy tinh sẽ bị nhiễm điện dương. Điều này có nghĩa là:
  A - 
Đã có một số electron truyền từ thanh thủy tinh sang vải khô
  B - 
Đã có một số electron truyền từ vải khô qua thanh thủy tinh
  C - 
Đã có sự thay đổi electron qua lại giữa thanh thủy tinh và vải khô với nhau
  D - 
Không có hiện tượng gì xảy ra với hai thỏi than nói trên
9-
Tính chất nào sau đây thuộc đoạn mạch mắc nối tiếp:
  A - 
Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện các mạch rẽ
  B - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ điện thì bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
  C - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ điện
  D - 
A và C đúng
10-
Một dây đèn màu trang trí gồm 44 bóng được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế U = 220V, khi hoạt động, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng là…… Nếu một trong hai bóng đền trên bị hư, các bóng còn lại sẽ …….
  A - 
220V, cháy sáng bình thường
  B - 
10V, cháy sáng yếu hơn
  C - 
10V, sáng mạnh hơn
  D - 
5V, tất cả đều tắt
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters