WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:20:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì ?
  A - 
"Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng"
  B - 
"Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ "
  C - 
"Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng"
  D - 
Câu B và C đúng
2-
Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?
  A - 
30-3 đến 26-4-1954
  B - 
30-3 đến 24-4-1954
  C - 
01-5 đến 5-7-1954
  D - 
Tất cả các niên đại trên
3-
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ?
  A - 
Bế Văn Đàn
  B - 
Phan Đình Giót
  C - 
Tô Vĩnh Diện
  D - 
La Văn Cầu
4-
Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào?
  A - 
Chính trị, ngoại giao
  B - 
Kinh tế ,văn hóa
  C - 
Quân sự
  D - 
Chính trị, văn hóa
5-
Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như "một mốc lịch sử bằng vàng " Dó là câu nói của ai?
  A - 
Võ Nguyên Giáp
  B - 
Hồ Chí Minh
  C - 
Phạm Văn Đồng
  D - 
Trường Trinh
6-
"Chín năm làm môt Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng"
Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?
  A - 
Chế Lan Viên
  B - 
Huy Cận
  C - 
Tố Hữu
  D - 
Tế Hanh
7-
Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?
  A - 
12/7/1954
  B - 
21/7/1954
  C - 
27/5/1954
  D - 
5/7/1954
8-
Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam?
  A - 
Quân Pháp rút khỏi Hà Nội
  B - 
Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng
  C - 
Quân Pháp rút khỏi Cát Bà
  D - 
Miền Bắc hoàn toàn giải phóng
9-
Ngày 14-5-1956 , chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề gì ?
  A - 
Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước
  B - 
Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước
  C - 
Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước
  D - 
Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước
10-
Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc , Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào?
  A - 
Cách mạng ruộng đất
  B - 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
  C - 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa
  D - 
Cách mạng xanh trong nông nghiệp
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Lịch sử lớp 11 - Bài 44
Lịch sử lớp 11 - Bài 53
Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Lịch sử lớp 11 - Bài 48
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 85
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 82
Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Lịch sử lớp 11 - Bài 52
Lịch sử lớp 11 - Bài 28
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 84
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch sử lớp 11 - Bài 16
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 87
Lịch sử lớp 11 - Bài 58
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch sử lớp 11 - Bài 41
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters