Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:47:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong giai đoạn 1918 - 1929, các ngành công nghiệp ở Mĩ mới sử dụng bao nhiêu phần trăm công suất?
  A - 
60 - 80% công suất.
  B - 
60 - 70% công suất.
  C - 
50 - 60% công suất.
  D - 
50 - 80% công suất.
2-
Từ năm 1824 - 1885, thực dân Anh đã tiến hành mấy cuộc chiến tranh xâm lược Miến Điện?
  A - 
3
  B - 
4
  C - 
5
  D - 
6
3-
Cuộc khủng hoảng kinh tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa bùng nổ vào thời gian nào? Khởi nguồn tại đâu?
  A - 
Tháng 10-1929. Ở Anh.
  B - 
Tháng 12-1929. Ở Pháp.
  C - 
Tháng 11-1929. Ở Đức.
  D - 
Tháng 10-1929. Ở Mĩ.
4-
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 bắt đầu từ ngành kinh tế nào?
  A - 
Công nghiệp sản xuất thực phẩm.
  B - 
Công nghiệp quốc phòng.
  C - 
Công nghiệp nhẹ.
  D - 
Tài chính - ngân hàng.
5-
Cuộc cách mạng đã nổ ra ở Xiêm vào mùa hè năm 1932 do ai lãnh đạo, thuộc giai cấp nào?
  A - 
Vua Ra-ma VII - Quý tộc phong kiến.
  B - 
Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Trí thức tư sản.
  C - 
Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Địa chủ.
  D - 
Pri-đi Pha-nô-mi-ông - Tư sản.
6-
Kết quả lớn nhất của cuộc nổi dậy của công nhân vùng Ba-vi-e là gì?
  A - 
Thiết lập nên Đảng cộng sản Đức.
  B - 
Thành lập nên các tổ chức công đoàn của công nhân ở Ba-vi-e.
  C - 
Thành lập nước Cộng hòa Xô viết Ba-vi-e.
  D - 
Thiết lập nền Cộng hòa Vaima.
7-
Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc trong giai đoạn 1926 - 1927 đi vào lịch sử với tên gọi là gì?
  A - 
Vạn lí trường chinh.
  B - 
Chiến tranh Bắc phạt.
  C - 
Chiến tranh chinh phạt.
  D - 
Chiến tranh nhân dân.
8-
Ngày 12/2/1912, diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?
  A - 
Tôn Trung Sơn từ chức Đại Tổng Thống.
  B - 
Tôn Trung Sơn được bầu làm Đại Tổng Thống.
  C - 
Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.
  D - 
Khởi nghĩa Vũ Xương.
9-
Nữ hoàng Anh tuyên bố mình là Nữ hoàng Ấn Độ vào thời điểm nào?
  A - 
Ngày 11 -1 - 1877.
  B - 
Ngày 1 -11 - 1887.
  C - 
Ngày 1 -1 - 1877.
  D - 
Ngày 11 -11- 1877.
10-
Danh họa Rem-bran nổi tiếng với các bức họa sử dụng chất liệu nào?
  A - 
Giấy lụa.
  B - 
Sơn dầu.
  C - 
Màu nước.
  D - 
Sơn mài.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Lịch sử lớp 11 - Bài 68
Lịch sử lớp 11 - Bài 51
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 40
Lịch sử lớp 11 - Bài 02
Lịch sử lớp 11 - Bài 60
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 91
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 58
Lịch sử lớp 11 - Bài 43
Lịch sử lớp 11 - Bài 46
Lịch sử lớp 11 - Bài 56
Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch sử lớp 11 - Bài 41
Lịch sử lớp 11 - Bài 27
Lịch sử lớp 11 - Bài 11
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 81
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters