Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12 >> Toán >>  ||   Hình Học     Giải Tích  
180 bài trong 18 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 18.
Demo

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - chuyên đề không còn mới đối với hầu hết các bạn học luyện thi. Ở bài trắc nghiệm này, chúng ta sẽ giải các bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho hàm số, cũng như GTLN,GTNN của hình chữ nhật, hình vuông......

Demo

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số - chuyên đề không còn mới đối với hầu hết các bạn học luyện thi. Ngoài việc nhắc lại toàn bộ kiến thức cơ bản, chuyên đề này trình bày các phương pháp cơ bản nhất để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: phương pháp bất đẳng thức; phương pháp chiều biến thiên hàm số; phương pháp miền giá trị của hàm số.

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn củng cố kiến thức về phần chuyên đề "Phương trình lượng giác". Ở bài này các bạn sẽ làm các bài tập lượng giác để hiểu rõ các vấn đề chung của phương trình lượng giác, và tìm hiểu điều kiện của một phương trình lượng giác và các bài toán dẫn đến xác định số k khi giải phương trình....

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn củng cố kiến thức về phần chuyên đề "Phương trình lượng giác". Ở bài này các bạn sẽ làm các bài tập lượng giác để hiểu rõ các vấn đề chung của phương trình lượng giác...

Demo

Chuyên đề "Phương trình lượng giác" bao gồm hai phần chính: các vấn đề chung của phương trình lượng giác. Ở bài trắc nghiệm chúng ta sẽ tiến hành giải các bài phương trình với đẳng thức Sin, Cos, tang...

Demo

Chuyên đề "Phương trình lượng giác" bao gồm hai phần chính: các vấn đề chung của phương trình lượng giác: Điều kiện của một phương trình lượng giác và các bài toán dẫn đến xác định số k khi giải phương trình.

Demo

Chuyên đề "Phương trình mũ và phương trình logarit" giúp cho các bạn học sinh hiểu được các phương pháp hiệu quả để giải phương trình và bất phương trình mũ và logarit. Các phương pháp được đề cập đến trong bài giảng là: phương pháp đặt ẩn phụ; phương pháp quy về cùng cơ số phương pháp logarit hóa.

Demo

Chuyên đề này dành để giải đáp các câu hỏi liên quan đến đường tiệm cận. Đây cũng là một trong những phần quan trọng trong quá trình luyện thi vào đại học của các bạn học sinh. Bộ đề là các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm giúp các bạn luyện tập trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông...

Demo

Chuyên đề này dành để giải đáp các câu hỏi về số phức trong toán học. Đây cũng là một trong những phần quan trọng trong quá trình luyện thi vào đại học của các bạn học sinh. Bộ đề sẽ giúp các bạn giải các bài toán liên quan tới số phức...

Demo

Chuyên đề này dành để giải đáp các câu hỏi về số phức trong toán học. Đây cũng là một trong những phần quan trọng trong quá trình luyện thi vào đại học của các bạn học sinh. Bộ đề là các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm giúp các bạn luyện tập trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông...

      Đến trang:   Left    1    14    15    16    17  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Khối đa diện - Đề 14
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 41
Mũ và Logarit - Bài 2
Khối đa diện - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 17
Hàm số và đồ thị - Bài 1
Khối đa diện - Đề 18
Hàm số và đồ thị - Bài 12
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 14
Hàm số và đồ thị - Bài 9
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 08
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters