Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:41:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đường cong y = x3 - 3x2. Gọi là đường thẳng nối liền cực đại và cực tiểu của nó. Chọn phương án Đúng:
  A - 
không đi qua gốc toạ độ
  B - 
đi qua điểm M (-1, -2)
  C - 
đi qua điểm M (1, -2)
  D - 
song song với trục hoành
2-
Cho , và đồ thị (C) sau đây:
.
Hãy lựa chọn đáp Đúng :
  A - 
(C) là đồ thị của
  B - 
(C) là đồ thị của
  C - 
(C) là đồ thị của
  D - 
(C) là đồ thị của
3-
Cho đường cong (C): và điểm M(3, 3). Lựa chọn đáp án đúng:
  A - 
Qua M vẽ được 2 tiếp tuyến đến (C)
  B - 
Qua M vẽ được 1 tiếp tuyến đến (C)
  C - 
Qua M không vẽ được tiếp tuyến đến (C)
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
4-
Cho đường cong y = x4 - 4x2 (C) Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
Đồ thị của (C) có dạng
  B - 
Đồ thị của (C) có dạng
  C - 
Đồ thị của (C) có dạng
  D - 
Đồ thị của (C) có dạng
5-
Cho đường cong (C):. Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
Đường thẳng y = 4x - 4 là tiếp tuyến của (C)
  B - 
Đường thẳng y = -18x + 1 là tiếp tuyến của (C)
  C - 
Đường thẳng y = -2x - 1 là tiếp tuyến của (C)
  D - 
Đường thẳng y = 2x - 3 là tiếp tuyến của (C)
6-
Cho (C):. Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
(C) Có một điểm uốn
  B - 
(C) có ba điểm uốn không cùng nằm trên một đường thẳng
  C - 
(C) có ba điểm uốn cùng nằm trên một đường thẳng
  D - 
(C) không có tiệm cận
7-
Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
8-
Cho . Sau các phép biến đổi cơ bản, ta có đồ thị (C) sau:
.

Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
(C) Là đồ th ị của
  B - 
(C) Là đồ thị của
  C - 
(C) Là đồ thị của
  D - 
(C) Là đồ thị của
9-
Cho hàm số (C): y = x3 + 4x2 – 11x + 2. Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
Đồ thị (C) có dạng
  B - 
Đồ thị (C) có dạng
  C - 
Đồ thị (C) có dạng
  D - 
Đồ thị (C) có dạng
10-
Xét đường cong (C): . Tìm phương án đúng:
  A - 
(C) là hàm số chẵn, không lẻ
  B - 
(C) có hai tiệm cận ngang
  C - 
(C) có tiệm cận ngang y = 1
  D - 
(C) có tiệm cận ngang y = 2
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 5
Hàm số và đồ thị - Bài 1
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 07
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 2
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters