Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:33:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC đỉnh S, có độ dài cạnh đáy bằng a. Gọi M và N lần lượt là các trung điểm của các cạnh SB và SC. Tính theo a diện tích tam giác AMN, biết rằng mặt phẳng (AMN) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng:


Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ1 và song song với đường thẳng Δ2
  A - 
(P): x + 2y - z = 0
  B - 
(P): 2x - z = 0
  C - 
(P): 2z - y = 0
  D - 
(P): 2x + y - z = 0
3-
Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng:


Cho điểm M(2; 1; 4). Tìm tọa độ điểm H thuộc đường thẳng Δ2 sao cho đoạn thẳng MH có độ dài nhỏ nhất.
  A - 
H(1; 3; 3).
  B - 
H(2; 3; 3).
  C - 
H(0; 3; 3).
  D - 
H(2; 1; 3).
4-
Cho hình lập phương ABCDA1B1C1D1 có cạnh bằng a.Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng A1B và B1D.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hình lập phương ABCDA1B1C1D1 có cạnh bằng a. Gọi M, N, P lần lượt là các trung điểm của các cạnh BB1, CD, A1D1. Tính góc giữa hai đường thẳng MP và C1N.
  A - 
30o
  B - 
60o
  C - 
45o
  D - 
90o
6-
Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC); AC = AD = 4cm; AB = 3cm; BC = 5cm. Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y + 2 = 0 và đường thẳng
với m là tham số. Xác định m để đường thẳng dm song song với mặt phẳng (P).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Tính số đo của góc phẳng nhị diện [B, A'C, D].
  A - 
60o
  B - 
90o
  C - 
100o
  D - 
120o
9-
Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A trùng với gốc của hệ tọa độ, B(a; 0; 0), D(0; a; 0), A'(0; 0; b) (a >0, b > 0). Gọi M là trung điểm cạnh CC'. Tính thể tích khối tứ diện BDA'M theo a và b.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có A trùng với gốc của hệ tọa độ, B(a; 0; 0), D(0; a; 0), A'(0; 0; b) (a >0, b > 0). Gọi M là trung điểm cạnh CC'. Xác định tỷ số để hai mặt phẳng (A'BD) và (MBD) vuông góc với nhau.
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 05
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 43
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 25
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 45
Mũ và Logarit - Bài 6
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 15
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 4
Số phức - Bài 5
Mũ và Logarit - Bài 1
Khối đa diện - Đề 09
Mũ và Logarit - Bài 5
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters