Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:45:25 (Server time)
Số câu hỏi: 12.   Tổng điểm: 12
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn [-4;3]:
  A - 
20
  B - 
-3
  C - 
13
  D - 
-7
2-
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên khoảng :
  A - 
8
  B - 
  C - 
2
  D - 
Một đáp án khác
3-
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: trên đoạn
  A - 
1
  B - 
  C - 
2
  D - 
4-
Trong các hình trụ có thể tích V không đổi, người ta tìm được hình trụ có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hãy so sánh chiều cao h và bán kính đáy R của hình trụ này:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [-1;1]:
  A - 
2
  B - 
1
  C - 
0
  D - 
-1
6-
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [-3;3]:
  A - 
GTLN = 17; GTNN = -35
  B - 
GTLN = 1; GTNN = -10
  C - 
GTLN = 1; GTNN = -35
  D - 
GTLN = 17; GTNN = -10
7-
Hàm số: có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
+∞
  D - 
Một kết quả khác
8-
Cho đường cong (C) .Chọn phương án đúng:
  A - 
Đường thẳng y = 2x - 1 là tiếp tuyến của (C)
  B - 
Y> Yct
  C - 
Đường thẳng y = -3x + 9 không cắt (C)
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
9-
Từ một hình tròn bán kính R, ta có thể cắt ra một hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là bao nhiêu:
  A - 
  B - 
R2
  C - 
2R2
  D - 
4R2
10-
Cho đường cong: (C) Chọn phương án đúng:
  A - 
Đường thẳng y = - x + 2 là tiếp tuyến của (C)
  B - 
Đường thẳng y = 3x - 2 không phải là tiếp tuyến của (C)
  C - 
Đường cong (C) có cực đại, cực tiểu
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
11-
Lựa chọn phương án Đúng :
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
12-
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: trên đoạn [-4;4]:
  A - 
GTLN=40; GTNN=15
  B - 
GTLN=40; GTNN=8
  C - 
GTLN=15; GTNN=-1
  D - 
GTLN=40; GTNN=-41
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Khối đa diện - Đề 17
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 4
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 10
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 04
Mũ và Logarit - Bài 7
Hàm số và đồ thị - Bài 12
Mũ và Logarit - Bài 4
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 04
Khối chóp và lăng trụ-Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 12
Nguyên hàm và Tích phân - Bài 3
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters