Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:03:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biên độ dao động là:
  A - 
Vị trí vật cách vị trí cân bằng
  B - 
Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng
  C - 
Lần số lần vật dao động xung quanh vị trí cân bằng
  D - 
Là vị trí ban đầu khi vật dao động
2-
Âm phát ra càng to khi:
  A - 
Nguồn âm dao động càng yếu
  B - 
Nguồn âm dao động càng mạnh
  C - 
Nguồn âm dao động càng nhanh
  D - 
Nguồn âm dao động càng chậm
3-
Dao động của sợi dây đàn càng nhanh khi âm phát ra:
  A - 
Càng to
  B - 
Càng nhỏ
  C - 
Càng thấp
  D - 
Càng cao
4-
Khi ra ngoài phi thuyền không gian, các nhà du hành vũ trụ nói chuyện với nhau bằng cách nào sau đây:
  A - 
Dùng một thiết bị liên lạc như điện thoại di động
  B - 
Chạm nón vào nhau khi nói chuyện
  C - 
Hét to vào tai người nghe
  D - 
Ra dấu bằng tay
5-
Trong vũ trụ luôn có những vụ nổ nhưng con người trên Trái Đất không bao giờ nghe thấy các tiếng nổ của chúng vì:
  A - 
Do khoảng cách từ các thiên thể đến Trái Đất có những khoảng chân không
  B - 
Các thiên thể quá xa Trái Đất nên không thể nghe được
  C - 
Trong vũ trụ có môi trường hấp thụ âm tốt
  D - 
Những vụ nổ xảy ra trong quá khứ
6-
Phát biểu nào sau đây là không chính xác:
  A - 
Âm càng cao thì truyền đi càng xa
  B - 
Âm thanh càng to thì truyền đi càng xa
  C - 
Âm thanh có thể truyền từ chất khí sang chất lỏng
  D - 
Cơ thể người cũng có thể truyền được âm thanh
7-
Môi trường nào sau đây truyền âm tốt nhất:
  A - 
Không khí
  B - 
Chân không
  C - 
Sắt
  D - 
Nước
8-
Âm có thể truyền qua những môi trường nào dưới đây:
  A - 
Khí, chân không
  B - 
Khí, lỏng, chân không
  C - 
Khí, lỏng, rắn
  D - 
Chân không
9-
Nhận xét nào trong những nhận xét sau là sai:
  A - 
Nói to trong phòng nhỏ cũng có âm phản xạ
  B - 
Nói to trong phòng nhỏ không có tiếng vang vì không có âm phản xạ
  C - 
Nói to trong phòng nhỏ không có tiếng vang vì âm phản xạ đến tai sau âm trực tiếp ít hơn 1/15 giây
  D - 
Trong phòng có vách ngăn bằng thủy tinh âm phản xạ tốt nên cách âm tốt
10-
Trong những loại cánh cửa sau, cánh cửa nào hấp thụ âm tốt nhất:
  A - 
Cửa gỗ
  B - 
Cửa kính
  C - 
Cửa sắt
  D - 
Cửa bằng mút xốp bọc vải
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters