Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:52:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một bóng đèn pin chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,5A. Nếu cho dòng điện có cường độ dưới đây chạy qua đèn thì trường hợp nào đèn sáng mạnh nhất ?
  A - 
0,40A.
  B - 
0,45A.
  C - 
0,48A.
  D - 
0,7A.
2-
Chọn kết luận nào sai trong các kết luận dưới đây ?
  A - 
Cường độ dòng điện càng lớn thì tính chất từ của nam châm điện càng mạnh.
  B - 
Cường độ dòng điện càng lớn thì tác dụng sinh lí càng yếu.
  C - 
Trong cùng một khoảng thời gian, cường độ dòng điện càng lớn thì lượng đồng bám vào thỏi than càng nhiều.
  D - 
Dòng điện càng mạnh thì tác dụng nhiệt của nó càng lớn.
3-
Vật bị nhiễm điện không có khả năng hút các vật nào dưới đây?
  A - 
Ống giấy treo bằng sợi chỉ.
  B - 
Vật nhiễm điện trái dấu với nó.
  C - 
Ống nhôm treo bằng sợi chỉ.
  D - 
Vật nhiễm điện cùng dấu với nó.
4-
Chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống . Số chỉ của ampe kế là ........... dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì ............. của nó càng lớn.
  A - 
Giá trị; giá trị.
  B - 
Giá trị cường độ; giá trị.
  C - 
Giá trị cường độ; cường độ.
  D - 
Cường độ; cường độ.
5-
Nên chọn vôn kế nào dưới đây để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin tròn là 1,5V.
  A - 
Giới hạn đo : 10V, Độ chia nhỏ nhất : 0,5V.
  B - 
Giới hạn đo : 3V, Độ chia nhỏ nhất : 0,1V.
  C - 
Giới hạn đo : 1,5V, Độ chia nhỏ nhất : 0,4V.
  D - 
Giới hạn đo : 1000mV, Độ chia nhỏ nhất : 10mV.
6-
Phát biểu nào dưới đây là sai?
  A - 
Giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
  B - 
Hiệu điện thế ở cực dương của pin là 1,5A.
  C - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 3V.
  D - 
Hiệu điện thế giữa hai cực của pin tròn là 1,5A.
7-
Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?
  A - 
Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V.
  B - 
Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V.
  C - 
Bóng đèn đó có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V.
  D - 
Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V.
8-
Trường hợp đổi đơn vị nào sau đây là sai ?
  A - 
3000mV = 3V.
  B - 
1,5V = 1500mV.
  C - 
80mV = 0,08V.
  D - 
0,25V = 25mV.
9-
Cho một nguồn điện 12V và hai bóng đèn giống nhau có ghi 6V. Để mỗi đèn đều sáng bình thường thì phải mắc mạch điện như thế nào?
  A - 
Không có cách mắc nào để cả hai đèn sáng bình thường.
  B - 
Hai bóng đèn mắc nối tiếp vào hai cực của nguồn.
  C - 
Lần lượt nối hai đầu mỗi bóng đèn với hai cực của nguồn.
  D - 
Hai bóng đèn mắc song song vào hai cực của nguồn.
10-
Kết luận nào dưới đây là sai ?
  A - 
Muốn có dòng điện chạy qua bóng đèn thì phải làm cho hai đầu bóng đèn nhiễm điện.
  B - 
Muốn có dòng điện chạy qua bóng đèn thì giữa hai đầu bóng đèn phải có một hiệu điện thế.
  C - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.
  D - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters