Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
240 bài trong 24 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 24.
Demo

Các hình thức học tập chủ yếu cảu động vật lá quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.
Cac dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội.

Demo

Tập tính là cjuo64i những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bồ mẹ, đặc trưng cho loài.

Demo

Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,..)
Xinap gồm màng trước, màng sau, ke xinap và chùy xinap. Chùy xinap có các bóng xinap chứa chất trung gian hóa học.

Demo

Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mie6lin nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao mie6lin.

Demo

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tế bào tích điện dương.

Demo

Cảm ứng là khả năng tiếp cận kích thích và phản ứng lại các kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh.
Ở động vật có tổ chức thần kinh, các hình thức cảm ứng là các phản xạ.

Demo

Động vật có hệ thần kinh dãng chuỗi hạch có hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.

Demo

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thihc1 không định hướng.
Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,..) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ....)
Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dạn dài của các tế bào thực vật.

Demo

Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với tác nhân kích thích từ một hướng xác định.
Hướng động dương là sự vận động của cơ quan hướng tới nguồn kích thích; hướng động âm là sự vận động của cơ quan theo hướng trách xa nguồn kích thích.
Tùy thuộc vào tác nhân kích thích từ một hướng, hướng động được chia thành: hướng sáng, hướng trọng lực, hướng hóa, hướng nước, hướng tiếp xúc,...

Demo

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. Cảm ứng của thực vật có những đặc điểm khác cảm ứng ở động vật.
Khả năng của thực vật phản ứng đối với kích thích gọi là tính cảm ứng.

      Đến trang:   Left    1    20    21    22    23  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 26
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 10
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 82
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 32
Cảm Ứng - Đề 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 01
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 11
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 05
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 18
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 35
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 27
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 24
Cảm Ứng - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 83
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 23
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 65
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Đề 08
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 19
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters