WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 66
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:04:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?
  A - 
Chu trình Crep
  B - 
Chuỗi chuyền điện tử electron
  C - 
Đường phân
  D - 
Tổng hợp axetyl – CoA
2-
Có bao nhiêu phân tử ATP và phân tử Axit piruvic được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong đường phân ?
  A - 
2 phân tử
  B - 
4 phân tử
  C - 
6 phân tử
  D - 
36 phân tử
3-
Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình lên men ?
  A - 
6 phân tử
  B - 
4 phân tử
  C - 
2 phân tử
  D - 
36 phân tử
4-
Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí ?
  A - 
32 phân tử
  B - 
34 phân tử
  C - 
36 phân tử
  D - 
38 phân tử
5-
So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí so với lên men
  A - 
19 lần
  B - 
18 lần
  C - 
17 lần
  D - 
16 lần
6-
Vai trò của ôxi đối với hô hấp của cây là:
  A - 
phân giải hoàn toàn nguyên liệu hô hấp
  B - 
giải phóng CO2 và H2 O
  C - 
tích lũy nhiều năng lượng so với lên men
  D - 
Cả 3 phương án trên
7-
Thời gian tiến hành chiết rút carôtenôít đạt hiệu quả nhất là:
  A - 
20 -> 30 phút
  B - 
25 -> 30 phút
  C - 
30 -> 35 phút
  D - 
20 -> 25 phút
8-
Thời gian tiến hành chiết rút diệp lục đạt hiệu quả nhất là:
  A - 
20 -> 30 phút
  B - 
25 -> 30 phút
  C - 
30 -> 35 phút
  D - 
20 -> 25 phút
9-
Để tiến hành chiết rút diệp lục và carôtenôít người ta dùng:
  A - 
Nước cất
  B - 
Cồn 90 -> 96o
  C - 
H2SO4
  D - 
NaCl
10-
Tiêu hóa là quá trình:
  A - 
làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ
  B - 
tạo các chất dinh dưỡng và NL
  C - 
biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và NL
  D - 
biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 04
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Sinh Sản - Đề 02
Đề Xuất
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 07
Cảm Ứng - Đề 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 52
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 08
Sinh Sản - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 74
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 08
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 02
Cảm Ứng - Đề 04
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 23
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 71
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 12
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 68
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 17
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 36
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 25
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 18
Cảm Ứng - Đề 09
Sinh Sản - Đề 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters