Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:41:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sinh trưởng thứ cấp tạo ra:
  A - 
Gỗ lõi, gỗ dác, vỏ
  B - 
Lá, hoa, quả
  C - 
Rễ, thân, lá
  D - 
Vỏ cây
2-
Các lớp tế bào ngoài cùng của vỏ cây được sinh ra từ đâu?
  A - 
Từ thân cây
  B - 
Từ mô phân sinh bên
  C - 
Từ tầng sinh bần tạo ra
  D - 
Từ tế bào biểu bì của thân
3-
Mô phân sinh là:
  A - 
Nhóm tế bào thực vật đã phân hóa
  B - 
Nhóm tế bào thực vật chưa phân hóa
  C - 
Nhóm tế bào thực vật có chức năng rõ ràng
  D - 
Nhóm tế bào thực vật có khả năng phân chia giảm nhiễm
4-
Hoocmôn thực vật có vai trò:
  A - 
Kích thích hoạt động của cây
  B - 
Ức chế hoạt động của cây
  C - 
Kiềm hãm hoạt động của cây
  D - 
Điều tiết hoạt động của cây
5-
Điều cần tránh trong việc ứng dụng hoocmôn thực vật là:
  A - 
Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn
  B - 
Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo với liều lượng quá nhỏ
  C - 
Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào cây trồng
  D - 
Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào vật nuôi
6-
Êtilen có 1 ứng dụng rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp là:
  A - 
Thúc quả chóng chín, tạo quả trái vụ
  B - 
Kích thích sự rụng lá và sự ngủ của hạt
  C - 
Làm chậm tế bào già của tế bào
  D - 
Cả A và B
7-
Tại sao có hiện tượng mọc vống trong bóng tối?
  A - 
Vì trong tối lượng chất kích thích sinh trưởng nhiều hơn chất ức chế
  B - 
Vì trong tối lượng chất ức chế sinh trưởng nhiều hơn chất kích thích
  C - 
Vì cây thiếu ánh sáng
  D - 
Vì cây quá dư thừa chất dinh dưỡng
8-
Sinh trưởng sơ cấp của thân là do:
  A - 
Hoạt động phân chia nguyên phân
  B - 
Hoạt động phân chia nguyên phân của tế bào thân
  C - 
Hoạt động phân chia nguyên phân của tế bào mô phân sinh đỉnh thân
  D - 
Hoạt động phân chia nguyên phân của tế bào mô phân sinh bên
9-
Những nét hoa văn trên đồ gỗ xuất xứ từ:
  A - 
Sự sáng tạo của con người
  B - 
Từ vòng năm
  C - 
Sinh trưởng không đều của cây
  D - 
Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp của cây
10-
Trong thực tế người ta thường xếp quả chín chung với quả xanh để:
  A - 
Xếp được nhiều quả trong diện tích chật hẹp
  B - 
Thuận lợi khi vận chuyển
  C - 
Giảm công sức chuyên chở
  D - 
Quả chín giải phóng êtilen kích thích quá trình chín của quả xanh
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Cảm Ứng - Đề 03
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 110
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 23
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 22
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 14
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 14
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 01
Sinh Sản - Đề 06
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 38
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 54
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 13
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 08
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 108
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 75
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 16
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 02
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 91
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters