Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:53:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?
  A - 
Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
  B - 
Diễn ra ở cả cây một lá mầm và hai lá mầm.
  C - 
Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
  D - 
Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).
2-
Nhóm cây có thể sinh sản sinh dưỡng bằng lá là
  A - 
hoa đá, quỳnh, thuốc bỏng.
  B - 
nghệ, quỳnh, thuốc bỏng.
  C - 
khoai lang, thuốc bỏng, gừng
  D - 
hoa đá, quỳnh, nghệ
3-
Diễn biến của hệ tuần hoàn hở diễn ra theo trật tự nào ?
  A - 
Tim ->động mạch -> trao đổi chất với tế bào -> hỗn hợp dịch mô – máu ->khoang máu -> tĩnh mạch tim.
  B - 
Tim ->động mạch ->khoang máu -> trao đổi chất với tế bào ->hỗn hợp dịch mô – máu -> tĩnh mạch ->tim.
  C - 
Tim ->động mạch -> khoang máu -> trao đổi chất với tế bào ->hỗn hợp dịch mô – máu ->tĩnh mạch ->tim.
  D - 
Tim -> động mạch -> hỗn hợp dịch mô – máu ->khoang máu -> trao đổi chất với tế bào ->tĩnh mạch ->tim.
4-
Các động vật đều có kiểu hệ thần kinh lưới là:
  A - 
Sứa, san hô, thủy tức.
  B - 
Giun dep, giun tròn, chân khớp.
  C - 
Trai, ốc, sò, hàu, cầu gai.
  D - 
Cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú.
5-
Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim thực hiện nhờ sự
  A - 
co giãn của túi khí.
  B - 
vận động của cánh
  C - 
co giãn của phần bụng.
  D - 
di chuyển của chân.
6-
Điều không đúng ứng dụng quang chu kỳ trong sản xuất nông nghiệp là:
  A - 
bố trí thời vụ.
  B - 
lai giống.
  C - 
kích thích hoa và quả có kích thước lớn.
  D - 
nhập nội cây trồng.
7-
Vì sao trong mao mạch máu chảy chậm nhất?
  A - 
Mao mạch có đường kính nhỏ nhất.
  B - 
Mao mạch ở xa tim.
  C - 
Tổng tiết diện ở mao mạch là lớn nhất.
  D - 
Mao mạch len lỏi giữa các tế bào nên sự vận chuyển máu dễ bị cản trở.
8-
Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
  A - 
Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ bị vỡ mạch.
  B - 
Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ bị vỡ mạch.
  C - 
Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ bị vỡ mạch.
  D - 
Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ bị vỡ mạch.
9-
Khi cá thở diễn biến nào dưới đây đúng?
  A - 
Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở.
  B - 
Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.
  C - 
Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở.
  D - 
Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang đóng.
10-
Hạt bắp thuộc loại:
  A - 
quả giả.
  B - 
quả đơn tính.
  C - 
hạt không có nội nhũ.
  D - 
hạt có nội nhũ.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 01
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 10
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 04
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 76
Sinh Sản - Đề 01
Đề Xuất
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 33
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 44
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 72
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 04
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 31
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 13
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 103
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 95
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 19
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 67
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 74
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 109
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 89
Cảm Ứng - Đề 01
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 16
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 111
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters