WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 172
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:39:56 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một con lắc lò xo nằm ngang có vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì một vật khác m' (cùng khối lượng với vật m) rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m thì khi đó 2 vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,26μm vào catot của một tế bào quang điện có công thoát electron A = 1,78eV. Để triệt tiêu dòng quang điện cần đặt vào anot và catot một hiệu điện thế:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Một Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở phần ứng không đáng kể, tải tiêu thụ là tụ điện C. Khi Roto quay với tốc độ n vòng/s thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Khi Rôto quay với tốc độ 2n vòng/s thì cường độ hiệu dụng qua tụ là:
  A - 
8 A.
  B - 
0,5 A.
  C - 
2 A.
  D - 
1 A.
4-
Khác với sóng điện từ, sóng âm không truyền được trong môi trường:
  A - 
chân không.
  B - 
không khí.
  C - 
điện môi.
  D - 
chất bán dẫn.
5-
Mạch điện gồm ba phân tử R1, L1, C1 có tần số góc riêng ω1 và mạch điện gồm ba phân tử R2, L2, C2 có tần số góc riêng ω21 ≠ ω2). Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số góc riêng của mạch sẽ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 8cm, dao động ngược pha với tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 50 cm/s. C và D là 2 điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng CD là:
  A - 
6.
  B - 
14.
  C - 
7.
  D - 
15.
7-
Ánh sáng phát ra từ vật nào sau đây không phải là hiện tượng phát quang:
  A - 
Màn hình vô tuyến.
  B - 
Con đom đóm.
  C - 
Đèn LED.
  D - 
Hòn than nóng đỏ.
8-
Chiếu đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,5μm; λ2 = 0,6μm; λ3 = 0,7μm vào 2 khe của thí nghiệm Iâng. Giữa 2 vị trí liên tiếp có màu cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân sáng đơn sắc của λ2 là:
  A - 
24.
  B - 
23.
  C - 
11.
  D - 
14.
9-
Trong động cơ điện để nâng cao hệ số công suất người ta thường:
  A - 
ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện.
  B - 
ghép nối tiếp động cơ với một điện trở thuần.
  C - 
ghép song song động cơ với một tụ điện.
  D - 
ghép song song động cơ với một cuộn cảm.
10-
Một mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L = 1mH, Ở hai thời điểm t1 và t2 cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ tương ứng i1 = 4mA; u1 = 6V và . Lấy π2 = 10. Tần số biến thiên của năng lượng điện trường là:
  A - 
105 Hz.
  B - 
π.105 Hz.
  C - 
5.104 Hz.
  D - 
2π.105 Hz.
11-
Một sóng cơ có tần số f, bước sóng λ, tốc độ truyền sóng v. Khi tần số tăng một lượng rất nhỏ Δf thì bước sóng giảm một lượng Δλ. Biểu thức tính Δλ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Dao động tổng hợp của hai trong ba dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: thứ nhất và thứ hai; thứ hai và thứ ba; thứ ba và thứ nhất có phương trình lần lượt là ; ; . Biên độ của dao động thành phần thứ hai bằng:
  A - 
1 cm.
  B - 
3 cm.
  C - 
  D - 
13-
Năng lượng của 1 photon:
  A - 
Không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn.
  B - 
Giảm khi khoảng cách tới nguồn tăng.
  C - 
Giảm khi truyền qua môi trường hấp thụ.
  D - 
Giảm dần theo thời gian.
14-
Một sàn quay hình trụ có khối lượng 40kg và có bán kính 1m. Sàn bắt đầu quay nhờ một lực không đổi, nằm ngang F = 60N tác dụng vào sàn theo phương tiếp tuyến với mép sàn. Tại thời điểm t = 10s, động năng của sàn là:
  A - 
Wđ = 4500 J.
  B - 
Wđ = 6000 J.
  C - 
Wđ = 2400 J.
  D - 
Wđ = 9000 J.
15-
Một vật dao động điều hoà với phương trình . Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1s là 2A và trong đầu tiên là 9cm. giá trị của A và ω là:
  A - 
6cm và π rad/s.
  B - 
13,5cm và π rad/s.
  C - 
9cm và π rad/s.
  D - 
12 cm và π rad/s.
16-
Momen quán tính của một đĩa đồng chất hình tròn tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu bán kính R của đĩa giảm 2 lần và bề dày l của đĩa tăng lên 2 lần? Biết momen quán tính của đĩa
  A - 
Giảm 2 lần.
  B - 
Giảm 16 lần.
  C - 
Giảm 8 lần.
  D - 
Giảm 4 lần.
17-
Một con lắc vật lí có khối lượng m = 2 kg, momen quán tính I = 0,3 kg.m2, dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, xung quanh một trục quay nằm ngang với khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của con lắc là d = 20 cm. Chu kì dao động của con lắc là:
  A - 
3,48 s.
  B - 
1,74 s.
  C - 
0,87 s.
  D - 
2,34 s.
18-
Bánh đà của một động cơ, từ lúc khởi động đến khi đạt tốc độ góc 100 rad/s, đã quay được góc bằng 200 rad. Biết bánh đà quay nhanh dần đều. Thời gian từ lúc bắt đầu khởi động đến khi bánh đà đạt tốc độ 3000 vòng/phút là:
  A - 
16,24 s.
  B - 
120 s.
  C - 
12,56 s.
  D - 
6,28 s.
19-
Một đoàn tàu hỏa đang chuyển động trên đường ray thẳng với tốc độ 15m/s thì kéo còi phát ra âm có tần số 945Hz hướng về một vách núi ở phía trước. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Hành khách ngồi trên tàu hỏa đó sẽ nghe thấy tiếng còi phản xạ từ vách núi trở lại với tần số là:
  A - 
1035 Hz.
  B - 
990 Hz.
  C - 
863 Hz.
  D - 
1050 Hz.
20-
Lấy tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Tốc độ của một hạt có động năng tương đối tính bằng hai lần năng lượng nghỉ của nó là:
  A - 
2,94.108 m/s.
  B - 
2,60.108 m/s.
  C - 
2,83.108 m/s.
  D - 
2,67.108 m/s.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 12 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 120
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 23 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 117
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters