WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:03:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hai điểm A, B cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho diện tích tam giác AMB không đổi là:

  A - 
Mặt cầu
  B - 
Mặt trụ
  C - 
Mặt nón
  D - 
Mặt phẳng
2-
Một hình cầu có số đo diện tích (bằng m2) bằng số đo thể tích (bằng m3). Tính diện tích mặt cầu.
  A - 
26m2
  B - 
42m2
  C - 
26m2
  D - 
36m2
3-
Cho một hình chóp đều S.ABC cạnh a, M là trung điểm của SC. Tính theo a diện tích ΔAMB.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho điểm P nằm trên mặt cầu tâm O bán kính R có số đo vĩ độ là 450 bắc. Tính bán kính của đường vĩ tuyến qua P theo R.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho một hình cầu tâm O đường kính SS' = 2R. Một mặt phẳng (α) vuông góc với SS' tại H cắt hình cầu theo một hình tròn. Gọi ABC là tam giác đều nội tiếp trong đường tròn đó. Đặt SH = x (x > R). Tính các cạnh của tam giác ABC theo R và x.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Đường vĩ tuyến nào có đường kính bằng bán kính của đường xích đạo?
  A - 
150 nam
  B - 
300 nam
  C - 
450
  D - 
600
7-
Cho hình chóp ABCD có tam giác ABC, DBC vuông tại B. Tam giác ADC vuông tại A. Cho AB = 3a, BC = 4a, AD = 5a. Tính bán kính của mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân. Biết đường sinh của hình nón bằng 8cm. Tính thể tích hình nón.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tính diện tích toàn phần hình nón biết đường sinh có độ dài bằng l, phần mặt phẳng qua trục hình nón giới hạn bên trong hình nón là một tam giác đều.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Người ta dùng một hình quạt tròn bán kính r, góc ở tâm bằng uốn lại thành một hình nón. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 25
Đề Xuất
Đường tròn - Bài 14
Đường Tròn - Bài 63
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 02
Đường tròn - Bài 03
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 26
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 28
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 31
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 32
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 07
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 29
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 23
Đường Tròn - Bài 64
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 05
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 33
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 09
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters