Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:50:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thái Lan xuất khẩu mặt hàng nào nhiều nhất?
  A - 
Cao su
  B - 
Ngọc trai
  C - 
Ngô
  D - 
Lúa gạo
2-
Mức sống của người dân Braxin hiện nay:
  A - 
Rất đồng đều
  B - 
Không đồng đều
  C - 
Chênh lệch
  D - 
Quá chênh lệch
3-
Diện tích của Braxin là bao nhiêu, lớn thứ mấy ở Châu Mỹ La Tinh?
  A - 
9 triệu km2 , lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh
  B - 
8,5 triệu km2 , lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh
  C - 
8,4 triệu km2 , lớn nhất ở Châu Mỹ La Tinh
  D - 
8,2 triệu km2 , lớn thứ 2 ở Châu Mỹ La Tinh
4-
Dân số Braxin thuộc loại nào?
  A - 
Dân số trẻ
  B - 
Dân số già
  C - 
Dân số phát triển cân đối
  D - 
Dân số ổn định
5-
Tỷ lệ gia tăng dân số của Braxin là 2,6%. So với tỷ lệ gia tăng trung bình của thế giới thì gia tăng dân số của Braxin thuộc loại:
  A - 
Quá cao
  B - 
Cao
  C - 
Thấp
  D - 
Trung bình
6-
Trung Quốc có diện tích lớn đất Hoàng Thổ tập chung ở:
  A - 
Dải đồng bằng ven biển Đông Bắc
  B - 
Lưu vực sông Trường Giang, Tây Giang
  C - 
Trung lưu sông Hoàng Hà
  D - 
Đồng bằng Châu thổ sông Liêu Hà
7-
Đất Hoàng Thổ ở Trung Quốc được hình thành do:
  A - 
Sự bồi đắp của phù sa sông
  B - 
Sự cải tạo của con người
  C - 
Sự tích tụ lượng mùn trong đất
  D - 
Sự lắng đọng bụi đất của hoang mạc
8-
Nhân tố quan trọng tạo nên sự khác biệt giữa thiên nhiên Đông và miền Tây của Trung Quốc là:
  A - 
Địa hình
  B - 
Khí hậu
  C - 
Thổ nhưỡng
  D - 
Sông ngòi
9-
Giàu tiềm năng khoáng sản và có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho phát triến chăn nuôi là đặc điểm của ……… Trung Quốc
  A - 
Miền Đông
  B - 
Miền Đông Bắc
  C - 
Miền Tây
  D - 
Miền Tây Bắc
10-
Xã hội Trung Quốc bị xáo động lớn nhất trong thời kỳ:
  A - 
Thực hiện cải cách ruộng đất
  B - 
Thực hiện cuộc cách mạng văn hóa
  C - 
Tiến hành quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất
  D - 
Thành lập công xã nhân dân
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 45
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 03
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 49
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters