Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:11:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi cho một miếng natri có hình dạng bất kì vào chậu nước có pha thêm vài giọt quỳ tím. Hiện tượng nào không xảy ra trong thí nghiệm này?
  A - 
Miếng natri trở nên có dạng hình cầu.
  B - 
Dung dịch thu được làm quỳ tím hoá hồng.
  C - 
Trong quá trình phản ứng, miếng natri chạy trên mặt nước.
  D - 
Viên natri bị nóng chảy và nổi trên mặt nước.
2-
Kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện?
  A - 
Cs
  B - 
Ca
  C - 
K
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Kim loại nào được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân?
  A - 
Hg
  B - 
Na
  C - 
Cs
  D - 
Li
4-
Kim loại được dùng làm chất xúc tác cho phản ứng:

là kim loại:
  A - 
Fe
  B - 
Na
  C - 
Ni
  D - 
Pt
5-
Nguyên liệu để điều chế kim loại kiềm là:
  A - 
Muối halogenua của kim loại kiềm.
  B - 
Muối sunfat của kim loại kiềm.
  C - 
Muối nitrat của kim loại kiềm.
  D - 
Muối cacbonat của kim loại kiềm.
6-
Phương pháp quan trọng để điều chế kim loại kiềm là:
  A - 
Điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.
  B - 
Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực có màng ngăn xốp.
  C - 
Điện phân dung dịch muối halogenua của kim loại kiềm giữa hai cực không có màng ngăn xốp.
  D - 
Cả A, B, C.
7-
Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâm kín chúng trong:
  A - 
Nước.
  B - 
Dầu hoả.
  C - 
Cồn.
  D - 
Amoniac lỏng.
8-
Trong thùng điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na, có:
  A - 
Cực âm và cực dương đều bằng thép.
  B - 
Cực âm và cực dương đều bằng than chì.
  C - 
Cực âm bằng thép, cực dương bằng than chì.
  D - 
Cực âm bằng than chì, cực dương bằng thép.
9-
Phương trình điện phân NaOH nóng chảy là:
  A - 
4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O
  B - 
2NaOH → 2Na + O2 + H2
  C - 
2NaOH → 2Na + H2O2
  D - 
4NaOH → 2Na2O + O2 + 2H2
10-
Trong quá trình nào sau đây ion natri bị khử?
  A - 
Điện phân NaCl nóng chảy.
  B - 
Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.
  C - 
Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  D - 
Cả A, C.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Hóa Hữu Cơ - Đề 19
Hóa Hữu Cơ - Đề 56
Hóa Hữu Cơ - Đề 98
Hiđrocacbon - Đề 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 64
Trắc Nghiệm Hóa Học - Este - Lipit - Bài 01
Cacbonhidrat - Đề 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 47
Hóa Hữu Cơ - Đề 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Hóa Hữu Cơ - Đề 43
Hóa Hữu Cơ - Đề 26
Hóa Hữu Cơ - Đề 17
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Cacbonhidrat - Đề 09
Hóa Hữu Cơ - Đề 14
Hóa Hữu Cơ - Đề 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters