Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:43:11 (Server time)
Số câu hỏi: 15.   Tổng điểm: 15
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thành phần chính của nhựa bakelit là:
  A - 
Polistiren.
  B - 
Poli(vinyl clorua).
  C - 
Nhựa phenolfomanđehit.
  D - 
Poli(metyl metacrilat).
2-
Nhựa phenolfomanđehit có cấu trúc:
  A - 
Mạch thẳng.
  B - 
Mạch nhánh.
  C - 
Mạch không phân nhánh.
  D - 
Mạng không gian.
3-
Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách:
  A - 
Đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác bazơ.
  B - 
Đun nóng fomanđehit với phenol lấy dư, xúc tác bazơ.
  C - 
Đun nóng fomanđehit với phenol lấy dư, xúc tác axit.
  D - 
Đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác axit.
4-
Những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh, gọi là:
  A - 
Chất dẻo.
  B - 
Cao su.
  C - 
Tơ.
  D - 
Sợi.
5-
Tơ có 2 loại là:
  A - 
Tơ thiên nhiên và tơ tổng hợp.
  B - 
Tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.
  C - 
Tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.
  D - 
Tơ thiên nhiên và tơ hoá học.
6-
Tơ hoá học là tơ:
  A - 
Có sẵn trong thiên nhiên.
  B - 
Được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học.
  C - 
Được chế biến bằng phương pháp hoá học.
  D - 
Được sản xuất từ những polime tổng hợp.
7-
Tơ nhân tạo là loại tơ:
  A - 
Có sẵn trong thiên nhiên.
  B - 
Được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hoá học.
  C - 
Được sản xuất từ những polime tổng hợp.
  D - 
Cả A, B, C.
8-
Đặc điểm cấu tạo của tơ:
  A - 
Gồm những phân tử polime mạch thẳng.
  B - 
Gồm những phân tử polime sắp xếp song song dọc theo một trục chung.
  C - 
Gồm những phân tử polime xoắn lại với nhau.
  D - 
Cả A, B, C.
9-
Cấu tạo điều hoà là kiểu cấu tạo mà các mắt xích trong mạch polime nối với nhau có trật tự theo kiểu :
  A - 
Đầu nối với đuôi.
  B - 
Đầu nối với đầu.
  C - 
Đuôi nối với đuôi.
  D - 
Đầu nối với đầu, đuôi nối với đuôi.
10-
Polime có phản ứng:
  A - 
Phân cắt mạch polime.
  B - 
Giữ nguyên mạch polime.
  C - 
Phát triển mạch polime.
  D - 
Cả a, b, c.
11-
Cao su buna được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp là:
  A - 
CH2 = CH - CH = CH2 có mặt Na
  B - 
CH2 = CH - CH = CH2 có mặt S
  C - 
có mặt Na
  D - 
có mặt S
12-
Nhóm epoxit là :
  A - 
- S - S -
  B - 
  C - 
- CF2 - CF2 -
  D - 
Tất cả đều sai
13-
Quá trình lưu hoá cao su : đun nóng ở 1500C hỗn hợp cao su và:
  A - 
Cl2
  B - 
S
  C - 
Na
  D - 
H2
14-
Tơ nitron thuộc loại tơ:
  A - 
Poliamit.
  B - 
Polieste.
  C - 
Vinylic.
  D - 
Thiên nhiên.
15-
Tơ nilon là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 phương án đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 67
Hóa Hữu Cơ - Đề 82
Cacbonhidrat - Đề 10
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 06
Hóa Hữu Cơ - Đề 17
Hóa Hữu Cơ - Đề 42
Hóa Hữu Cơ - Đề 47
Hóa Hữu Cơ - Đề 74
Hóa Hữu Cơ - Đề 26
Hóa Hữu Cơ - Đề 34
Hóa Hữu Cơ - Đề 79
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 03
Cacbonhidrat - Đề 02
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Hóa Hữu Cơ - Đề 14
Hóa Hữu Cơ - Đề 30
Hóa Hữu Cơ - Đề 96
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters