WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:27:01 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một sợi dây AB = 50cm treo lơ lửng đầu A cố định, đầu B dao động với tần số 50 Hz thì trên dây có 12 bó sóng nguyên. Khi đó điểm N cách A một đoạn 20 cm là bụng hay nút sóng thứ mấy kể từ A và vận tốc truyền sóng trên dây lúc đó là?
  A - 
Là nút thứ 6, v = 4 m/s.
  B - 
Là bụng sóng thứ 6, v = 4 m/s.
  C - 
Là bụng sóng thứ 5, v = 4 m/s.
  D - 
Là nút sóng thứ 5, v = 4 m/s.
2-
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm . Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm. Khoảng cách lớn nhất giữa vân sáng bậc 3và vân tối thứ 5 là?
  A - 
5,625 mm
  B - 
6,525 mm.
  C - 
0,375 mm.
  D - 
3,75 mm.
3-
Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:
  A - 
Với tần số bằng tần số dao động riêng.
  B - 
Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
  C - 
Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
  D - 
Mà không chịu ngoại lực tác dụng.
4-
Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do:
  A - 
Độ to và độ cao khác nhau.
  B - 
Chỉ khác nhau về tần số.
  C - 
Có số lượng và cường độ của các họa âm khác nhau.
  D - 
Tần số, biên độ của các họa âm khác nhau
5-
Chọn phương án sai khi nói về hiện tượng quang dẫn:
  A - 
Là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng.
  B - 
Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành một electron dẫn.
  C - 
Các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện.
  D - 
Năng lượng cần để bứt electron ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ các phôtôn trong vùng tử ngoại mới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn.
6-
Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng vào catot của một tế bào quang điện. Công suất ánh sáng mà catot nhận được là P = 20 mW. Số phôton tới đập vào catot trong mỗi giây là:
  A - 
8,050.1016 (hạt)
  B - 
4,025.1017 (hạt)
  C - 
2,012.1016 (hạt)
  D - 
4,025.1016 (hạt)
7-
Xét phản ứng hạt nhân: D + Li → n + X. Cho động năng của các hạt D, Li, n và X lần lượt là: 4 (MeV); 0; 12 (MeV) và 6 (MeV). Lựa chọn các phương án sau:
  A - 
Phản ứng thu năng lượng 14 MeV
  B - 
Phản ứng thu năng lượng 13 MeV
  C - 
Phản ứng toả năng lượng 14 MeV
  D - 
Phản ứng toả năng lượng 13 MeV
8-
Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U.sin(100πt)(V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha so với u và lệch pha so với ud. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch có giá trị:
  A - 
60 (V).
  B - 
120 (V).
  C - 
90 (V).
  D - 
60 (V).
9-
Chọn kết luận sai khi nói về máy dao điện ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha.
  A - 
Đều có ba cuộn dây giống nhau gắn trên phần vỏ máy và đặt lệch nhau 120o.
  B - 
Động cơ không đồng bộ ba pha thì rôto là một số khung dây dẫn kín.
  C - 
Máy dao điện ba pha thì rôto là một nam châm điện và ta phải tốn công cơ học để làm nó quay.
  D - 
Động cơ không đồng bộ ba pha thì ba cuộn dây của stato là phần ứng.
10-
Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp ngược pha nhau, biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Điểm M cách A 25 cm, cách B 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng:
  A - 
0 cm
  B - 
6 cm
  C - 
2 cm
  D - 
8 cm
11-
Phát biểu nào sau đây SAI đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?
  A - 
Tốc độ góc là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
  B - 
Gia tốc góc của vật bằng 0.
  C - 
Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau.
  D - 
Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian.
12-
Biết momen quán tính của một bánh xe đối với trục của nó là 12,3 kg.m2. Bánh xe quay với vận tốc góc không đổi và quay được 602 vòng trong một phút. Tính động năng của bánh xe.
  A - 
9,1 J
  B - 
24,441 KJ
  C - 
99 MJ
  D - 
22,25 KJ
13-
Một ròng rọc có bán kính 15 cm, có momen quán tính 0,04 kg.m2 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bởi một lực không đổi 1,2 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính góc quay của ròng rọc sau khi quay được 16 s. Bỏ qua mọi lực cản.
  A - 
1500 rad
  B - 
150 rad
  C - 
750 rad
  D - 
576 rad
14-
Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là:
  A - 
12
  B - 
1/12
  C - 
16
  D - 
1/24
15-
Khi chiếu một chùm sáng qua môi trường chân không lí tưởng thì cường độ chùm sáng:
  A - 
Tăng lên
  B - 
Không thay đổi
  C - 
Giảm đi một nửa
  D - 
Có thể tăng hoặc giảm
16-
Hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ là:
  A - 
Các vạch tối trong quang phổ hấp thụ trùng với các vạch sáng trong quang phổ phát xạ của nguyên tố đó.
  B - 
Màu sắc các vạch quang phổ thay đổi.
  C - 
Số lượng các vạch quang phổ thay đổi.
  D - 
Quang phổ liên tục trở thành quang phổ phát xạ.
17-
Chọn phương án SAI khi nói về các sao:
  A - 
Đa số các sao tồn tại trong trạng thái ổn định, có kích thước, nhiệt độ… không đổi trong một thời gian dài.
  B - 
Mặt Trời là một ngôi sao ở trong trạng thái ổn định.
  C - 
Sao biến quang là sao có độ sáng thay đổi.
  D - 
Sao biến quang bao giờ cũng là một hệ sao đôi.
18-
Khi có sóng dừng trên dây AB thì thấy trên dây có 7 nút ( A,B đều là nút) với tần số sóng là 42 Hz. Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (A,B đều là nút) thì tần số phải là:
  A - 
63 Hz.
  B - 
30 Hz.
  C - 
28 Hz.
  D - 
58,8 Hz.
19-
Một ống có một đầu bịt kín tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số 130,5 Hz. Nếu người ta để hở cả đầu đó thì khi đó âm cơ bản tạo có tần số bằng bao nhiêu?
  A - 
522 Hz
  B - 
491,5 Hz
  C - 
261 Hz
  D - 
195,25 Hz
20-
Một tụ điện có C = 1 μF được tích điện đến hiệu điện thế cực đại Uo . Sau đó cho tụ phóng điện qua 1 cuộn dây thuần cảm có L = 9 mH . Coi π2 = 10. Để hiệu điện thế trên tụ điện bằng nửa giá trị cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây là?
  A - 
t = 10–4 s.
  B - 
t = 10–5 s.
  C - 
t = 10–3 s.
  D - 
t = 5.10–5 s.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2010 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 09 - Phần 03
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2009 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 13
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2011 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 217
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 114
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 183
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 20 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 17 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 90
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters